Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Ungdomsfotball

Jentefotball.jpg

Hver eneste høst rekrutteres et nytt trinn over i ungdomsfotballen. Det kommende 13-årstrinnet sin sesong iverksettes i november. I forkant av dette er det blitt avholdt informasjonsmøter for å tydeliggjøre de endringene i organiseringen av fotballaktiviteten som barna og foresatte etter hvert skal bli kjent med. I ungdomsfotballen så har klubben til intensjon at barna skal ha anledning til å trene så mye de ønsker – inntil 3-4 treninger ukentlig. Klubben skaffer nå til veie, og ansetter trenerløsninger som overtar det sportslig rettede hovedansvaret. Gjennom de første treningene i november vil trenerne bli kjent med spillerne – før det etableres treningsgrupper basert på spillernes daværende ferdigheter. Dette for å sikre så homogene treningsgrupper som mulig – for å sikre spillerne sitt treningsutbytte. Holmen IF er ikke i besittelse av egenskaper som tilsier at de vet hvilke spillere som kommer til å bli gode fotballspillere i voksen alder. Men trenerne er i besittelse av tilstrekkelig erfaring som gjør at de kan sette sammen homogene treningsgrupper. Treningsgrupper satt sammen av spillere med forholdsvis tilsvarende ferdigheter sikrer alle spillerne tilstrekkelige utfordringer og mestringsopplevelser underveis i trenings- og kampaktivitet. Summen de opplevde utfordringene og mestringsopplevelsene sikrer naturlig utvikling hos spilleren. Underveis i ungdomsfotballen vil spillerne oppleve at det forekommer endringer i treningsgruppene i takt med enkeltspillerne sin individuelle utvikling. Dette er trenerstyrt. Gjennom det første året i ungdomsfotballen vil trinnet trene samtidig gjennom sesongen. Dette for å skape bånd og tilhørighet på tvers av trinnet. Antall foretrukne fotballaktiviteter gjennom året er frivillig, men interessenivå påvirker ofte hvilken treningsgruppe man havner i.

Vi ønsker å sikre spillerne mest mulig spilletid. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig.

I etterkant av 16-årssesongen skal spillerne tilbys et juniortilbud. Juniorfotballen er sammensatte årstrinn av spillere primært 17, 18 og 19 år gamle.

Spillform:
13: 9er
14: 11er
15: 11er
16: 11er
19: 11er

Overordnet mål for klubben er at så mange spillere som mulig spiller aktivt fotball utover videregående skolegang. Klubben legger til rette for at man skal kunne stimulere sin interesse og ferdigheter så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å utvikle spillere som i fremtiden vil prege norsk toppfotball, samtidig som vi er opptatt av egenrekruttering til klubbens seniorsatsning på både herre- og kvinnesiden. 

Spillere som utviser et ekstravagant holdnings- og ferdighetsnivå skal tilbys utfordringer utover egen aldersklasse. Dette synliggjøres gjennom hospitering. Hospitering er et individuelt tiltak for de spillerne med spesielt gode fotballferdigheter på hvert alderstrinn. Hospiteringen er et virkemiddel som skal bidra til å gi spillerne utfordringer på eget nivå, slik at de kan utøve fotballaktiviteten i sitt nærmiljø – uten at det skal gå på bekostning av ferdighetsutviklingen. Elitefotballsjefen er øverste ansvarlig for å sikre disse spillerne sin utvikling.

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png