Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Holdninger

Holdninger.jpg

Klubben sine medlemmer skal markere seg selv og klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. Arbeidet med dette skal prioriteres i alle årsklasser.

”Det er lettere å skape gode holdninger enn å endre dårlige”

Holdninger kan deles i to:

 1. Holdninger som angår krav til seg selv
 2. Holdninger som gjelder forholdet til andre

Ledere og trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke fotballens omdømme i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.

Holdninger overfor seg selv

 • Vær punktlig i enhver sammenheng
 • Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk
 • Vær bevisst på riktig kosthold
 • Sørg for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp
 • Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler
 • Ta ansvar for egen utvikling. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent
 • Ta skolegangen på alvor
 • Vær ydmyk overfor omgivelsene både ved seier og ved tap

Holdninger overfor med- og motspillere

 • Vær positiv i alle sammenhenger
 • Gi ros og oppmuntring
 • Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil
 • Lær betydningen av Fair Play
 • Vis god sportsånd
 • Vis respekt og vær ydmyk overfor både med- og motspillere

 Holdninger overfor trener og lagleder

 • Lytt! Når trener og lagleder snakker skal alle følge med
 • Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp
 • Vær samarbeidsvillig
 • Ikke snakk bak ryggen ved uenighet
 • Gi beskjed ved forfall til trening og kamp
 • Respekter trener og lagleders beslutninger

Holdninger overfor dommer og regelverk

 • Godta dommerens avgjørelser
 • Ikke tøft å få kort
 • Unngå negative reaksjoner - vær positiv

Holdninger overfor klubben

 • Vær stolt av klubben din
 • Tilstreb klubbfølelse og samhold
 • Si ja når klubben ber deg om en tjeneste - spør hva du kan gjøre for klubben, ikke bare still krav
 • Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:

 • Egen utvikling som spiller
 • Hvor godt miljøet på laget kan bli
 • Hvor gode lagkameratene kan bli
 • Hvor godt laget kan bli

Konkurranse
Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdes oppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.

Det å lykkes
Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.  

Straff og belønning
Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i.