Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Trenerforum

Sportssjef, sportskoordinator og barnefotballsjefen er ansvarlige for at trenerforum, med innhold tilpasset de ulike trenerne som er i aktivitet innenfor våre ulike tilbud, avholdes.

Eliteforum:

 • Avholdes ukentlig hver mandag kl. 12:00 (ikke i ferier)
 • Ledes av sportssjef
 • Diskusjon av måloppnåelse sett opp mot Sportsplan
 • Presentasjon av periodeplan
 • Orientering om pågående hospitering
 • Orientering om spillere som har representasjonsoppdrag
 • Diskusjon om pågående interne spillerutviklingstiltak
 • Diskusjon av verdibasert måloppnåelse

Breddeforum:

 • Avholdes 4 ganger årlig (Q1, Q2, Q3, og Q4)
 • Ledes av sportskoordinator
 • Presentasjon av relevante temaer fra Sportsplanen
 • Diskusjon av klubbens verdier og hvordan de implementeres i hverdagen
 • Utarbeidelse og revidering av årsplan
 • Kommunikasjon

Jenteforum:

 • Avholdes 4 ganger årlig
 • Ledes av sportskoordinator
 • Diskusjon av måloppnåelse knyttet opp mot Sportsplan
 • Presentasjon og revisjon av årsplan
 • Orientering om pågående hospitering
 • Orientering om spillere som har representasjonsoppdrag
 • Diskusjon av verdibasert måloppnåelse
 • Kommunikasjon

Barneforum:

 • Avholdes 4 ganger årlig (Q1, Q2, Q3, og Q4)
 • Ledes av barnefotballsjefen
 • Presentasjon av relevante emner fra Sportsplan
 • Presentasjon av klubbens verdier
 • Utarbeidelse av øktplan - trinn for trinn
 • Motivere til kompetanseheving