Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Barnefotball

Barnefotball.jpg

De aller yngste – 5- og 6-åringene gis et kostnadsfritt tilbud gjennom det tilbudet vi omtaler som Mini Micro. Dette er barnas første møte med en organisert fotballhverdag. Tilbudet gis gjennom hele høysesongen; søndagmorgen i april, mai, juni, august, september og oktober. Målet med aktiviteten er at barna i en tidlig modningsfase skal ha anledning til å bli kjent med fotballen og dens egenskaper. I tillegg til dette er hensikten at barna allerede fra første spark opplever glede, mestring og utvikling underveis i det halve året de deltar på Mini Micro-tilbudet.

På vårparten hvert eneste år innrulleres de daværende 1.klassinger i Microfotballen. Microfotballen er etter hvert blitt et meget attraktivt tilbud med lange tradisjoner i Holmen IF. Som en direkte konsekvens av at NFF Oslo tidligere ikke tilbød seriespill til 7-åringene, etablerte Holmen IF et tilbud, der man inviterte de omkringliggende naboklubber til et seriespill. Ved tilbudets spede start ble samtlige kamper spilt på Holmen Idrettspark. I takt med økt etterspørsel og anleggsutvikling i kommunen spilles nå Microserien hver eneste uke fra april – september på arenaer rundt forbi i hele Asker kommune. Ved rekruttering av nytt årskull inviteres hver vinter samtlige interesserte foresatte til et informasjonsmøte på Holmen Idrettspark, hvor rutiner, regler og påmelding til aktiviteten gjøres. I samråd med klubb defineres lagsenhetene og treningstider settes. Holmen IF utarbeider kampoppsettet basert på hvor mange unike lagsenheter som etableres i de ulike klubbene. For å sikre flest mulig ballinvolveringer i kampsituasjon pr. spiller, spilles det 3er-fotball uten målvakt (på småmål). Treningene består av ballek der målet for hver trening er at flest mulige ballberøringer pr. spiller. Vår erfaring er at desto flere touch på ball – desto mer engasjement og entusiasme utviser barna.

Påfølgende sesong i etterkant av Microfotballen inngår laget i seriesystemet administrert av NFF Oslo. I aldersgruppen 8-9 spilles det 5er-fotball. Det vil si, 5 spillere pr. lag, inkludert målvakt. De ulike trinnene tildeles treningstider av klubben i forbindelse med påsken. All fotballtrening foregår på en av de to kunstgressbanene på Holmen Idrettspark. 5er-kampene spilles på gressbanen.

I aldersgruppen 10-11 år, spilles det 7er-fotball. NFF Oslo tilbyr også 5er-fotball som spillform i denne aldersgruppen. Aktiviteten opprettholdes i henhold til de prinsippene som barna er blitt kjent med gjennom sine aktive år i barnefotballen.

I aldersgruppen 12 år, spilles det 9er-fotball. NFF Oslo tilbyr også 7er-fotball som spillform i denne aldersgruppen.

Treningsmengden varierer mellom 1-3 treninger, avhengig av trinnets ønske. Trinnene kan søke om treningstid vinterhalvåret på Holmen Idrettspark. Da må de trene enten lørdag eller søndag, hvorpå lagene blir fakturert vinterleie for oppvarming og måking av banen. Klubben tildeles også et knippe gymsaltider fra kommunen. Gymsaltidene vinterhalvåret tildeles basert på ansiennitetsprinsippet. Det vil si at de eldste trinnene prioriteres, men det fordrer selvsagt at det søkes om gymsaltider fra laget.   

All fotballaktivitet i barnefotballen ledes av foresatte i frivillige nøkkelfunksjoner. Samtlige trinn oppfordres til å rekruttere henholdsvis:

  • Trenere
  • Lagledere / Oppmenn
  • Kasserer
  • Dommeransvarlig
  • Dugnadsansvarlig
  • Cupansvarlig

Erfaringen tilsier at jo flere som lar seg engasjere i et verv – desto mer vellykket blir tilbudet som vi sammen skaper for barna. Litt innsats fordelt på mange er definitivt å foretrekke fremfor mye jobb på få. Laglederne til hvert lag er klubbens kontaktpunkt og de personene som klubben har jevnlig dialog med gjennom en hel sesong for å sikre best mulig gjennomføring og tilbud til barna.

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png