Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Lagledere

Lagleder har det administrative hovedansvaret for oppgaver som må utføres knyttet til aktivitetene som våre enkeltlag.

Lagleder skal gjøre seg kjent med og utøve rollen i samsvar med:

Sesonggjennomføring:

 • Bidra til gjennomføring av foreldremøte i forbindelse med planlegging av sesong i samarbeid med øvrig støtteapparat
 • Delta på klubbens lagledermøte vår og høst.
 • Ved endring i spillerlisten, sende oppdaterte spillerlister i henhold til standardisert spillerliste til administrativ leder
 • Sikre at laget har bankkonto hos klubbens bankforbindelse
 • I forbindelse med kampgjennomføring opptre som kontaktperson for motstanderlag
 • Kontakte motstanderlag før kamper dersom avklaringer er nødvendig
 • Kontakte oppsatt dommer laget har fått tildelt til hjemmekamp for sikre vedkommendes ankomst
 • Dersom dommer ikke er satt opp, skaffe til veie dommer
 • Dersom oppsatt dommer ikke møter opp - fylle ut DIM og sende til kretsen
 • 13 - 19 år; Legge inn lagets kamptropp i FIKS senest 3 timer før kampstart i forbindelse med seriekamper
 • Ta imot dommer på hjemmekamp, og signere på kamprapporten i FIKS etter kamp
 • Ta imot motstanderlag når de ankommer Holmen Idrettspark for å spille kamp, og eventuelle vise de til garderobe
 • 13 - 19 år; Nøkler til garderobe kvitteres (inn og ut) hos vakt i fjellhallen - evt. låse opp gitter til nedre inngang i Fjellhallen, påse orden i etterkant av bruk; herunder rydde, slukke lys og låse dører og gitter
 • 13 - 19 år; Garderobenøkler leveres tilbake til vakten i fjellhallen i etterkant av kamp

Materiellkontroll:

 • Melde inn ønsket utstyrsbehov til administrativ leder ved sesongstart (drakter, baller, kjegler, medisinsk utstyr m.m)
 • Sammen med trener(e) påse at laget ivaretar materiell utlevert
 • Større bestillinger (lagsbestillinger tekstil) - gjøres i samråd med administrativ leder som setter ordren

 

Alle lagledere i Holmen IF skal fremvise gyldig politiattest til klubbens ansvarlig for politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet.