Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Verdier

Verdier%203.png

Inkludering.png

Inkludering:

Opplevelser og aktivitet i regi av Holmen IF Fotball skal gjennomsyres av et fellesskap der vi ivaretar alle interessenter. Dette være seg at aktiviteten som tilbys er åpent og alle som ønsker skal kunne ta del i miljøet og den fellesskapsfølelsen alle skal etterstrebe at vi skaper. Aktivitetene våre skal være:

 • Kjønnsuavhengige
 • Uavhengig av seksuell legning
 • Uavhengig av funksjonsevne
 • Uavhengig av etnisk bakgrunn
 • Likviditetsuavhengig
 • Aldersuavhengig
 • Ferdighetsuavhengig

Alle skal inkluderes og tilbys en plass i fellesskapet:

 • Spillere
 • Dommere
 • Frivillige
 • Ansatte
 • Tilskuere
 

Respekt.png

Respekt:

Som en inkludert del av et allerede eksisterende fellesskap skal vi behandle hverandre med respekt. Synliggjøringen av det gjensidige respektforholdet vi skal oppleve på Holmen Idrettspark være seg gjennom måten vi kommuniserer med hverandre internt på, så vel som måten vi omtaler og behandler øvrige som er en del av fotballfamilien. Nedsettende og krenkende kommunikasjon eller atferd kan ikke-, vil ikke- eller skal ikke aksepteres. Våre intensjoner og ønsker har en fellesinteresse som vi opplever gjennom fotballaktivteten. Den fellesnevneren skal stå så sterkt at bånd og relasjoner knyttes gjennom respektbegrepet.

 

Mestring.png

Mestring:

Alle har behov for- og tilfredsstilles av det faktum at man lykkes. Fotballarenaen skal være en bekymringsfri plass - hvor man skal stå fritt til å leke, utforske og teste, for å til sjuende og sist stå igjen som en vinner. Å vinne over seg selv gjennom å sprenge grenser. Vinne over motstanderen i en kamp. Vinne en turnering. Vinne en konkurranse på trening. Mestringsopplevelser er i utgangspunktet individuelle kognitivt sett. Det utelukke likevel ikke muligheten for å skape mestringsopplevelser med andre, eller gjennom andre. På vår arena skal vi sammen legge til rette for mestringsopplevelser for andre. Gjennom å gjøre dette sammen - så vil også individet stå igjen som den som har fått til noe, lykkes, eller vunnet.

 

Fotballglede.png

Fotballglede:

Visjon: Skape fotballglede for alle! Kraften bak verdiene og målene skal stå så sterkt at sluttsummen er glede gjennom aktiviteten. Direkte glede som kan spores til fotballhverdagen. Fotballglede er nøkkelen til rekruttering, dyrking og interesseskapende aktivitet som skal gi alle grobunn til å ta del i et trygt miljø hvor man kan pleie den gleden som man kraftfullt skal oppleve gjennom fotballaktivitet. Enten det er i vår klubb, eller en annen klubb. Livslange bånd til fotballen og idretten er den primære ambisjon. Livslange bånd til klubben og dets omgivelser er den sekundære ambisjonen.