Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Mini Micro

Mini%20Micro.jpg

Generelt
Mini Micro er et tilbud for 5- og 6-åringer i lokalområdet som ønsker å spille fotball. Treningsarbeidet skal fokusere på lek med ball for å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, med dette kommer trygghet og mestring som igjen vil gi trivsel. Videre skal det være fokus på gode holdninger og Fair Play.

Treningsmengden er 1 ganger pr. uke og spillformat i aldersklassen er 3er.

Hver trening skal tilstrebe så mange ballberøringer per spiller som mulig. Det er derfor et klart mål at all trening i treningstiden, skjer med ball. Det skal ikke forekomme styrke- og utholdenhetsøvelser på treningene.

Trenerne i Mini Micro skal ha fokus på følgende:

Ferdigheter%206-7%20%E5r.JPG

Alder Karakteristikker og kjennetegn

5 - 6

- Jevn og harmonisk vekst
- Selvkritikk og lærevillighet øker
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
- Er lette å lede og påvirke
- God utvikling av finmotorikken
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger
- Opptatt av regler og rettferdighet
- Kreativitet utvikles
- Stort vitebegjær
- Svak evne til å reflektere over muntlige tilbakemeldinger

Alder: 5 - 6
Treningene skal være helt og holdent preget av lek med ball. Det er ikke noe kamptilbud i form av seriespill for denne aldersgruppen.

Turneringer
Mini Micro oppfordres til å delta på en turnering med 3er som spillformat som avslutning på sesongen. Mini Micro har ikke anledning til turneringsdeltakelse i utlandet. Hvert lag får refundert påmeldingsavgiften for 1 turnering pr. sesong pr. lag ved innsending av bilag.

Treningsaktivitet
Alle treningene blir gjennomført av foreldre under oppsyn av klubbens representant. Øvelsene til treningene utarbeides av klubben og gjøres tilgjengelig i klubbens digitale øvelsesbank i god tid før treningene.

I forbindelse med treningene må alle foresatte bidra med følgende:

Før trening Under trening Etter trening
Sett seg inn i økten for treningen Oppmøte senest 10min før treningen begynner.
Banen må ryddes. Sette opp kjegler for øvelser
Bidra til gjennomføringen av øvelsene.
Heie på og oppmuntre alle barna (ikke bare sitt eget barn)
Rydde utstyr og banen
Påse at barna sier «ha det» til trenerne og de andre barna

Spillestil
I Mini Micro skal ikke spillestil ha stor betydning for treningsarbeidet. Fokuser på:

 • Spille seg ut fra målspark og innspill
 • Alltid prøve å treffe medspiller med en pasning
 • Gi ros er alltid viktig
 • Alle skal spille til alle

Krav til spillerne

 • Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid
 • Øv gjerne på de tingene som treneren mener du må forbedre deg på
 • Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere (og dommere og motstandere)
 • Møt alltid tidsnok til alle treninger
 • Møt forberedt også med tanke på utstyr (vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc.)
 • På trening (og kamp) gjelder følgende enkle regler:
  - Når trenerne snakker skal alle være stille
  - Vi er et lag og vi skal hjelpe hverandre
  - Det er lov å gjøre feil
  - Det er ikke lov å banne!

Trenere/Foreldre
Trenere i Mini Micro rekrutteres fra foreldregruppen og det oppfordres til at alle foreldrene bidrar.

Kompetanse:
Det er ingen forventning om at foreldrene som bidrar har erfaring selv fra å spille fotball eller som trener. Det viktigste kravet til de som vil bidra er engasjement og et ønske om å skape en arena for barna hvor de har et trygt og godt miljø i sin start på en idrettskarriere. Klubben vil legge til rette for deltakelse på trenerkurs for alle som ønsker det. Trenerkurset som tilbys er delkurs 1 - NFF Grasrottreneren.

Krav til foreldrene:

 • Sett seg inn i økten for treningen og møt opp i god tid
 • Unngå dødtid, venting og kø
 • Vis alltid hvordan øvelser skal utføres
 • Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å tale fritt
 • Gi mye ros til alle spillerne

Faktorer som er avgjørende for at treneren skal trives med sin rolle:

 • Trives med barn rundt deg
 • Være positiv - ros fungerer bedre enn ris
 • Vær tydelig og oppmuntre, motivere og rettlede alle spillerne
 • Ta deg tid til å lytte og snakke med spillerne
 • Møt presis og godt forberedt til trening
 • Sørg for høy aktivitet på treningen - unngå kødannelser
 • Vær bestemt og rettferdig
 • Vær et forbilde - eksempelets makt er stor 
 • OBS! Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv