Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Kommunikasjon

All offisiell offentlig informasjon om klubben og dets respektive aktiviteter kommuniseres utelukkende gjennom klubbens hjemmeside og den offisielle Facebook-side. Informasjon knyttet til individets personvern og-/eller andre spesielle årsaker skal ikke offentliggjøres på klubbens hjemmesider. Det aksepteres ikke at interne løsninger - eksempelvis etablering av annen webløsning eller andre sosiale medier erstatter klubben sine offisielle informasjonskanaler. 

Intern kommunikasjon:
Intern kommunikasjonskanal eksempelvis direkte knyttet opp til enkeltlag, eller enkeltårganger som kun anvendes til intern kommunikasjon mellom støtteapparat, spillere og foresatte aksepteres - i mangel på gode helhetlige og brukervennlige kommunikasjonsplattformer. Dette under forutsetning av at daglig leder og øvrig deler av administrasjonen gis tilgang til disse interne kommunikasjonsplattformene.

Møter:
For å sikre at klubben, dets medlemmer og foresatte tilknyttet klubben får dekket sine informasjonsbehov om aktiviteten, samt for å presentere, repetere de holdninger og verdier klubben skal stå for, nødvendiggjøres møtevirksomhet i klubbhverdagen.