Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Trenere

Trener.jpg

Treneren er personen som i fotballsammenheng står lagets spillere nærmest. Treneren skal legge til rette for aktivitet som stimulerer sine spillere ferdighetsmessig, så vel som sosialt. Treneren er med dette den viktigste bidragsyteren i aktivitetshverdagen til spillerne for å skape den nødvendige trivselen som våre spillere skal oppleve underveis i aktivitet.

Treneren skal gjøre seg kjent med og utføre sine oppgaver i samsvar med;

Sesonggjennomføring:

 • Utarbeide årsplan i samarbeid med sin overordnede (sportssjef, sportskoordinator (bredde-/jentefotballsjef) eller barnefotballsjef)
 • Utarbeide periodeplaner i samarbeid med sin overordnede
 • Utarbeide og kunne dokumenter øktplaner for gjennomføring av lagets aktivitet
 • 13 - 19: Minimum 2 spillersamtaler årlig med sine spillere
 • Opptre som kampleder for laget i seriespill og turneringer
 • Bidra til tett dialog med lagleder og lagets øvrige støtteapparat underveis i sesong
 • Føre treningsoppmøte
 • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen
 • Sørge for at laget har god materiellkontroll
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer slik som f.eks. diabetes, astma, epilepsi o.l. og sette seg inn i hvilken oppfølging disse spillerne krever
 • Stille på klubbens trenerforum
 • Innstille seg på at klubbens kompetansekrav for trenere skal innfris

Kompetanse:

Alle trenere i Holmen IF skal fremvise gyldig politiattest til klubbens ansvarlig for politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet.