Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

FIKS-ansvarlig

Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill. Administrativ leder i vår klubb er FIKS-ansvarlig. Minimum en trener eller lagleder pr. lag i ungdoms- og seniorfotballen skal ha tilgang til FIKS for administrering tilknyttet sitt lag.

Ansvar:

  • Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette
  • Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv
  • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter
  • Registrere personer med verv i klubben, i FIKS
  • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver
  • Administrere overganger inn og ut av klubben
  • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål
  • Melde på klubbens lag i seriespill