Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Klubbhåndbok

Klubbh%E5ndbok.jpg

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for vår klubb sin drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. 

I klubbhåndboka finner man klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av vår klubb sin kultur og miljø.

Klubbhåndboka er utarbeidet for trenere, lagledere, støtteapparat, styremedlemmer og øvrige med en eller flere funksjoner i klubben - i tillegg til foresatte.

Ved å bruke navigasjonsmenyen - eller klikke gjennom indeksen under, så finner du vår utarbeidede klubbhåndbok.

Oppdatert 06.05.2021

1.1 - Visjon, mål og verdier

1.2 - Organisasjon

1.2.1 - Organisasjonskart
1.2.2 - Fotballstyret
1.2.3 - Administrasjonen
1.2.4 - Trenere
1.2.5 - Lagledere
1.2.6 - Rekrutteringsansvarlige
1.2.7 - Dommeransvarlig
1.2.8 - Fair Play-ansvarlig
1.2.9 - FIKS-ansvarlig

1.3 - Økonomistyring

1.4 - Kommunikasjon

1.4.1 - Årsmøte
1.4.2 - Styremøter
1.4.3 - Foreldremøter
1.4.4 - Lagledermøter
1.4.5 - Trenerforum

1.5 - Politiattest

2.1 - Sportsplan

2.1.1 - Mini Micro
2.1.2 - Micro
2.1.3 - Barnefotball
2.1.4 - Holmenakademiet
2.1.5 - Ungdomsfotball
2.1.6 - Seniorfotball
2.1.7 - Holdninger
2.1.8 - Spillformer

3.1 - Arrangementer

3.1.1 - Turneringer
3.1.2 - Fotballskoler

4.1 - Årshjul

5.1 - Verktøy