Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Seniorfotball

Senior.jpg

Ambisjoner og visjoner 

 1. A-laget er den høyest rangerte utviklingsarenaen vi kan tilby våre spillere. Vi ønsker å bidra til å videreutvikle spillere som skal bli for gode til å spille på vårt eget A-lag, og videreutvikle de til toppklubber på seniornivå (nivå 2 eller høyere). Vi ønsker at egenproduserte spillere skal fullføre vår utviklingstrapp, slik at vi har muligheten til å utvikle de hele veien, inntil de er klare for å spille seniorfotball på et høyere nivå.

 2. Klubben ønsker å ha et lag som jevnlig kvalifiserer seg til NM, og å etablere oss i 3.divisjon - nivå 4. Vi ønsker å realisere målsettinger, og noen ganger ”utrette mirakler”.

 3. Vi ønsker å skape en felles interesse og oppslutning rundt våre A-lag. Dette vil vi gjøre gjennom å spille offensiv fotball, og med en god miks av egenproduserte spillere og etablerte A-lagsspillere. Vi ønsker at A-laget skal være klubbens flaggskip, og at hjemmekamper skal være en arena hvor personer i klubben kan samles på tvers av avdelinger og støtte A-laget. Ikke fordi de må, men fordi de har lyst, og det å følge A-laget er moro både for store og små.

Dette er ambisjoner og visjoner som vil ta tid å gjennomføre, men som det forventes at jobbes kontinuerlig med fra alle personer som er involvert rundt A-laget.

Kjennetegn spillere
Det er viktig for oss at A-laget er en del av klubben, og en del av klubben som våre yngre spillere skal se opp til og lære i fra. Derfor er følgende karakteristikker viktig for oss:

Holdninger; 

 • Holdningssterke
 • Høye ambisjoner (om ikke på vegne av egen karriere, så på vegne av laget og klubben og målene som er satt)
 • Pålitelige
 • Spillere må fremstå som gode ambassadører for klubben både på og utenfor banen
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Vi ønsker spillere som tørr å stille spørsmål, og som tåler å få svar
 • Vi ønsker spillere som alltid gir 100 % når vi er samlet, både for å utvikle seg selv, men også for å utvikle laget og klubben

I tillegg til punktene over, ønsker vi spillere som er bevisste og delaktige i å skape den kulturen vi ønsker på et A-lag. Vi ønsker at laget skal gå foran med et godt eksempel, og da trenger vi at alle tar del i dette. Kulturen i gruppen skal være sterk, uavhengig av om man har tunge perioder hvor vi sliter med å realisere ambisjoner og målsettinger.

Mentale ferdigheter: 

 • Vinnermentalitet
 • Evne å takle medgang
 • Evne å takle motgang
 • Tilpasningsdyktig
 • Vi ønsker spillere som gjør de rundt seg bedre
 • Vi ønsker spillere som mestrer press og kravene som blir stilt av omgivelsene rundt
 • Vi ønsker spillere som mestrer press og kravene som blir stilt av seg selv
 • Vi ønsker spillere som aktivt selvregulerer læring
 • Vi ønsker spillere som tar ansvar for egen – og lagets utvikling

Det er viktig for oss at spillerne innehar disse ferdighetene, eller at støtteapparatet rundt A-laget jobber aktivt med å utvikle disse ferdighetene. Uten spillere som huker av disse ferdighetene, vil det bli umulig å bygge opp kulturen vi ønsker, og da vil vi igjen ikke klare å være det A-laget vi ønsker å være – som skal være en ambassadør og et flaggskip for klubben og klubbens yngre spillere

Fotballferdigheter: 

 • Spillerne må ha en aggressiv tilnærming i alle situasjoner med og uten ball
 • Spillere har fysiske krav i forhold til roller på banen
 • Spillere må innfri rollekravene vi krever
 • Vi ønsker spillere med ekstremferdigheter
 • Vi ønsker spillere med høy spillintelligens 

Kjennetegn tropp
A-laget skal være øverste trappetrinn i vår utviklingsmodell for unge spillere. Dette innebærer at egenproduserte spillere som viser gode holdninger, ferdigheter og ambisjoner skal få muligheten til å prøve seg med vårt A-lag. For at dette skal ha en stor nok verdi, så trenger vi også spillere som tar med seg erfaring og balast fra andre miljøer, og med mye A-laserfaring.

Vi ønsker en tropp på mellom 20-25 spillere, som skal være sammensatt som følger: 

 • Minimum 10 etablerte A-lagsspillere (5 års erfaring fra seniorfotball)
 • Høy andel egenproduserte spillere de neste 5 årene (minimum 30-40 %)
 • Minimum 10 unge spillere som bidrar med ”sult” og personlig ambisjon (16-20 år)

Treningsmengde
Avhengig av troppsammensetning, og hvilken divisjon vi spiller vi, så ønsker vi en treningsmengde på ca 4 aktiviteter per uke. Dette kan innebære uker med 3 treninger og en kamp, og det kan innebære 4 treninger. Noen uker vil ha høyere aktivitetsmengde, og noen færre. Her er det opp til støtteapparatet å finne en best mulig løsning, som både ivaretar sportslige ambisjoner, og spillernes situasjon utenfor banen.  

Trener
Ansettelse;
Før avtale om eventuelt trenerengasjement inngås skal kandidaten bevisstgjørese og orienteres om klubbens visjon, mål og verdier - samt settes inn i klubbens sportsplan. Fotballstyret, sportssjef og daglig leder ansetter i samråd trener til A-laget. Ved eventuell avtaleinngåelse skal følgende være kartlagt;

 • Vandel (politiattest)
 • Formell kompetanse
 • Egen spillerbakgrunn
 • Alder

Treneren skal gjøre seg kjent med og utføre sine oppgaver i samsvar med:

Det forventes at trenerne jobber aktivt for å bygge opp A-laget med de rammene som settes og forventes av klubben.

 1. Legge opp et seriøst og godt sportslig opplegg, og at alle aktiviteter er godt gjennomtenkt og godt gjennomført
 2. Ha kontroll på motstandere, for å kunne legge opp et best mulig kampløp og ikke overlate noe til tilfeldigheter.
 3. Være en sterk bidragsyter for å utvikle spillere og en gruppe som er holdningssterke og den ambassadøren vi ønsker å være
 4. Tett samarbeid med resten av støtteapparatet

Krav til kompetanse: