Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Foreldremøter

For å sikre og stimulere til at foresatte får eierskap og utvidet forståelse for hvordan aktivitetene drives i vår klubb bør samtlige årganger avholde minimum 1 foreldremøte i løpet av kalenderåret. Vi anbefaler at alle lag/årganger avholder 2 foreldremøter - ett i forbindelse med sesongstart der årsplanen trener og støtteapparat har utarbeidet presenteres - og ett i forbindelse med avslutningen av sesongen hvor inneværende sesong evalueres åpent. Fast innslag på alle foreldremøter skal være klubbens verdier, samt Fair Play. Møteledere (trener og lagleder) koordinerer innholdet knyttet til verdier og Fair Play med Fair Play-ansvarlig i forkant av møtet.

Utover foreldremøtene internt på lagsnivå som skal gjennomføres - så gjennomfører klubben fastsatte foreldremøter for enkeltårganger hvert eneste år.

Oppstartsmøte Micro:
Rekrutteringsansvarlig kaller inn foreldre til 1.klassinger i løpet av januar til oppstartsmøte. Oppstartsmøtet avholdes senest i midten av mars. Informasjonsskriv knyttet til oppstart distribueres ut til elever på Hofstad skole, Mellom-Nes skole og Steinerskolen. I tillegg til det fysiske informasjonsskrivet, deles det også digitalt på klubbens hjemmesider og klubbens offisielle Facebook-kanal

Selve informasjonsmøtet avholdes med følgende innhold:

Overgang til ungdomsfotball - gutt:
Sportssjef og sportskoordinator innkaller i august til et samlet foreldremøte for daværende 6.klassinger (G.12) - i forbindelse med at de f.o.m. 1.november gjør en overgang fra barnefotball- til ungdomsfotballsegmentet. Foreldre til 6.klassinger ved skolene Hofstad, Mellom-Nes, Steinerskolen, Billingstad og Hvalstad blir invitert til informasjonsmøtet. Møtet skal avholdes innen utgangen av oktober. Sportssjef, sportskoordinator og administrativ leder avholder i samarbeid møtet.

Invitasjonen til møtet sendes ut til lagledere for alle 12-årslag i henholdsvis Holmen IF, Billingstad IF og Hvalstad IL. Invitasjonen publiseres på klubbens hjemmeside, samt klubbens offisielle Facebook-side.

Selve informasjonsmøte avholdes med følgende innhold:

Overgang til ungdomsfotball - jente:
Sportssjef og sportskoordinator innkaller i august til et samlet foreldremøte for daværende 6.klassinger (J.12) - i forbindelse med at de f.o.m. 1.november gjør en overgang fra barnefotball- til ungdomsfotballsegmentet. Foreldre til 6.klassinger ved skolene Hofstad, Mellom-Nes, Steinerskolen, Billingstad og Hvalstad blir invitert til informasjonsmøtet. Møtet skal avholdes innen utgangen av oktober. Sportssjef, sportskoordinator og administrativ leder avholder i samarbeid møtet.

Invitasjonen til møtet sendes ut til lagledere for alle 12-årslag i henholdsvis Holmen IF, Billingstad IF og Hvalstad IL. Invitasjonen publiseres på klubbens hjemmeside, samt klubbens offisielle Facebook-side.

Selve informasjonsmøtet avholdes med følgende innhold: