Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Holmen IF blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Attester eldre enn 3 år ansees som foreldet og ny attest må fremvises. Dette gjøres i samråd med daglig leder i hovedforeningen. Representanter for idrettslaget har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis. Søknad om politiattest sendes elektronisk av den enkelte søker.
Vedlagt søknaden skal det ligge en bekreftelse fra idrettslaget om behovet for attest. For å kunne utstede en slik attest trenger klubben søkerens fødselsnummer.

Innhenting av politiattest:
1. Søkeren sender mail med fødselsnummer til espen@holmenif.no - klubbens representant sender en bekreftelse i retur til søkeren.
2. Søkeren logger seg inn på politet sine hjemmesider og klikker på linken til søknadsskjema. Velg Frivillig organisasjon i menyen for formål.
3. Send søknaden elektronisk.
4. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest ved å sende den skannet på mail til espen@holmenif.no. Mailen med vedlagt politiattesten blir ikke lagret, men slettet etter at den skannede attesten er registrert av daglig leder i hovedforeningen. Alternativ kan man avtale et tidspunkt for fremvisning av attest på klubbhuset. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Ytterligere informasjon om finner du på idrettsforbundet sine hjemmesider.