Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Rekrutteringsansvarlige

I Holmen IF Fotball har vi 5 rekrutteringsansvarlige. Alle er ansvarlige for rekruttering av spillere tilknyttet det segmentet hvor de har har overordnet administrasjons- og gjennomføringsansvar - her under:

  • Mini-/Micro
  • Barnefotballsjef
  • Sportssjef
  • Sportskoordinator
  • Sportslig ansvarlig Holmenakademiet

Rekrutteringsansvarlig Micro:
Holmen IF har som målsetting å rekruttere 50 % av hvert nye trinn på våre barneskoler. Henholdsvis Hofstad, Mellom Nes og Steinerskolen. Kaller inn foreldre til 1.klassinger i løpet av januar til oppstartsmøte. Oppstartsmøtet avholdes senest i midten av mars. Informasjonsskriv knyttet til oppstart distribueres ut til elever på Hofstad skole, Mellom-Nes skole og Steinerskolen. I tillegg til det fysiske informasjonsskrivet, deles det også digitalt på klubbens hjemmesider og klubbens offisielle Facebook-side.

Selve informasjonsmøtet avholdes med følgende innhold:

Rekrutteringsansvarlig barnefotball:
Overføringen av forrige sesongs microkull (daværende 2.klassinger) - til selve barnefotballsegmentet skjer ved seriepåmelding - 31.januar. Kravet om informasjonsflyt og kommunikasjon ut til de respektive grupperingene koordineres mellom Microansvarlig og barnefotballsjefen. Barnefotballsjefen påser at korrekt antall lag blir påmeldt til seriespill på riktig nivå (nivådelt påmelding). Barnefotballsjefen påser også at i forbindelse med vårsesongens oppstart er lagene tildelt treningstider. Barnefotballsjefen følger opp lagets trenere og støtteapparat i den første perioden i forbindelse med deres første års deltakelse i barnefotballen. Ytterligere tiltak gjøres av barnefotballsjefen for å sikre at naboklubbene - herunder Hvalstad IL og Billingstad IF har et godt fotballtilbud i deres respektive lokalområdet.

Rekrutteringsansvarlig ungdom - gutt:
Sportssjef og sportskoordinator innkaller i august til et samlet foreldremøte for daværende 6.klassinger (G.12) - i forbindelse med at de f.o.m. 1.november gjør en overgang fra barnefotball- til ungdomsfotballsegmentet. Foreldre til 6.klassinger ved skolene Hofstad, Mellom-Nes, Steinerskolen, Billingstad og Hvalstad blir invitert til informasjonsmøtet. Møtet skal avholdes innen utgangen av oktober. Sportssjef, sportskoordinator og administrativ leder avholder i samarbeid møtet.

Invitasjonen til møtet sendes ut til lagledere for alle 12-årslag i henholdsvis Holmen IF, Billingstad IF og Hvalstad IL. Invitasjonen publiseres på klubbens hjemmeside, samt klubbens offisielle Facebook-side.

Selve informasjonsmøte avholdes med følgende innhold:

Rekrutteringsansvarlig ungdom - jente:
Sportssjef og sportskoordinator innkaller i august til et samlet foreldremøte for daværende 6.klassinger (J.12) - i forbindelse med at de f.o.m. 1.november gjør en overgang fra barnefotball- til ungdomsfotballsegmentet. Foreldre til 6.klassinger ved skolene Hofstad, Mellom-Nes, Steinerskolen, Billingstad og Hvalstad blir invitert til informasjonsmøtet. Møtet skal avholdes innen utgangen av oktober. Sportssjef, sportskoordinator og administrativ leder avholder i samarbeid møtet.

Invitasjonen til møtet sendes ut til lagledere for alle 12-årslag i henholdsvis Holmen IF, Billingstad IF og Hvalstad IL. Invitasjonen publiseres på klubbens hjemmeside, samt klubbens offisielle Facebook-side.

Selve informasjonsmøte avholdes med følgende innhold: