Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig oppnevnes av fotballstyret.

Dommmeransvarlig skal:

 • Tilrettelegge for rekruttering
 • Tilrettelegge for utdanning av dommere
 • Informere dommere om aktuelle saker
 • Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer
 • Ansvar for at oppdatert oversikt over klubbdommere er tilgjengelig for alle i klubben
 • Oppsett av dommere til klubbens arrangementer i samarbeid med sportssjef og sportskoordinator.
 • Bistå dommere underveis i egne arrangementer
 • Skrive innlegg til årsberetningen, angående dommervirksomheten i klubben

Rekruttering
Spillere som fyller 14 år skal gjennomføre klubbdommerkurs hvert år. Kurset tilbys på våren til alle foreldre i klubben, samt til alle spillere på 14-årstrinnet. Det skal underveis i klubbdommerkurset motiveres til videre skolering gjennom kurs for 9er- og 11er-fotball. Kurs spesialtilpasset for unge dommere som nylig har gjennomført klubbdommerkurs med utvidet fokus på 9er-fotball, arrangeres hver vår på en av våre nærliggende ungdomsskoler (Torstad eller Landøya). De spillere som tar kurset dømmer klubbmesterskapet for barn i september.

Utdanning
Klubbdommerkurs kjøres 1 gang pr år. Kurset er primært for nye dommere, men kan også tas som oppfriskningskurs. Dommeransvarlig informerer minst 1 gang pr år alle ungdommer som har tatt kurset om kretsens utdanningstilbud til de som ønsker å utvikle seg som dommer. Dommeransvarlig samarbeider med sportssjef og sportskoordinator i utvelgelsen av hvilke dommere som anbefales videre utdanning.

Dommerforum
Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Gjennom sesongen inviteres det til følgende utviklingstiltak;

 • Sosial samling
 • Ulike case diskusjoner
 • Invitasjon til å dømme på trening med lag i barne- og ungdomsfotball
 • Regelgjennomgang

Oppsett av dommere
Dommeransvarlig setter opp dommere på alle kamper i årets klubbmesterskap i september. Dersom klubben arrangerer øvrige turneringer i løpet av året skal dommeransvarlig bistå sportssjef og sportskoordinator med oppsett av dommere. På Eliteturneringer i klubbens regi benyttes dommere fra kretsen. Sportssjef og dommeransvarlig kan avtale hvem som ordner det praktiske knyttet til avtaler med dommere, men dommeransvarlig har det overordnede ansvaret.

Lag som spiller i serier hvor kretsen ikke setter opp dommere plikter å ha en person i støtteapparatet som sikrer at dommere rekrutteres til de aktuelle kampene. Den lagsansvarlige tar kontakt med dommeransvarlig for tilgang til listen over aktuelle dommere for det aktuelle alderssegmentet i forkant av sesong.

Tilrettelegging og stimuli overfor dommerne fra klubbens side
Klubben stiller med dommerutstyr som dommertrøyer og fløyter. Alle som dømmer i ungdoms- og seniorserien for klubben får godtgjørelse i henhold til satser fra kretsen i tillegg vil dommerne få dommerutstyr som de trenger for å gjøre en god innsats. Klubbdommere som dømmer kamper i barnefotballen godtgjøres av hvert enkelt barnelag etter satser fastsatt på av fotballstyret.