Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Holmenakademiet

Holmenakademiet.jpg

Hva er Holmenakademiet?
Holmenakademiet er et ekstra treningstilbud for barn 6-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten (deltagere må spille organisert fotball). Akademiet er for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine. Trening foregår etter skoletid mandag-torsdag og følger skoleruten.

11-12 år: Mandager og Onsdager
6-10 år: Tirsdager og Torsdager

Målsetting
Målet er å øke ferdighetsnivå og mestringsfølelse hos barn i Holmen Fotball, samt beholde spillerne i fotballaktivitet. Sportslig vil vi gi et så bredt repertoar som mulig til spiller, både teknisk, motorisk og taktisk. Dette oppnås via et progresjonsbasert opplegg, tilpasset alder og ferdigheter.

Spiller står i sentrum og er evaluert etter hver periode (5 ganger årlig) for optimal oppfølging.

Organisasjon
For å sikre høy treningskvalitet;

 • Vi stiller med kvalifiserte trenere til enhver tid (minumskompetanse NFF Grastrottrener med 3 års trenererfaring)
 • Vi stiller med godt utstyr i riktig mengde
 • Vi tar imot maksimum 8 grupper av 8 spillere på en helbane
 • Vi deler spillerne inn i små grupper for optimal opplevelse og oppfølging
 • Vi setter opp alle øvelser og situasjoner på banen før treningen starter for effektiv bruk av treningstid

Gruppeinndeling
Gruppeinndelingen er basert på flere faktorer:

 1. Alder
 2. Ferdighetsnivå (mestring)
 3. Jevnt nivå og antall i hver gruppe

I praksis er spilleren plassert i en gruppe med spillere på sin alder.  Har en spiller ferdigheter som er bedre tilpassen en annen aldersgruppe kan spiller bli flyttet 1 (evt. 2) aldersklasse over eller under. Deretter defineres det jevne grupper. Treningsgruppen er faste for en treningsperiode.

Spillere
Motivasjon til spilleren må være å lære å spille fotball. Spilleren må være innstilt til å fokusere på treningssituasjoner i 90 minutter. Spilleren må være kjent med reglene til Holmenakademiet og respektere dem.

Regler for spillere;

 1. Treningsstart presis kl. 15.00
 2. Spillerutstyr; Treningstrøye og shorts (stillongs/varme underplagg etter klima), strømper, fotballsko, leggbeskyttere og drikkeflaske (med vann)
 3. Ikke lov å bruke mobiltelefon under trening uten avtale med trener
 4. Ikke lov å trene med klokke
 5. Lytte til treneren
 6. Stille spørsmål
 7. Vilje til å lære (prøve)
 8. Være blid og positiv mot spillere og trenere
 9. Hilse trenere og spillere ved ankomst og takke for seg etter endt trening
 10. Respektere utstyr - hjelpe til å rydde/samle utstyr etter trening

Trenere
Rutiner;

 • Møte opp kl. 14:00 med øktplanen printet (øktplanen er sendt av akademiansvarlig per e-post i forkant)
 • Sette opp utstyret på banen
 • Trenermøte (kl. 14:30); De viktigste punkter er tatt opp
 • Kl. 14:55, samling i midtbanesirkel - hilse spillerne velkommen, ta gruppen med seg
 • Kl. 16:30, oppsummere økten med spillerne og rydde banen
 • Kl. 16:45, trenermøte oppsummering av økten

Regler for trenere; 

 1. Melde eventuell fravær/forsinkelse til akademiansvarlig så langt i forkant som mulig
 2. Oppmøte kl. 14:00 presist
 3. Mobiltelefon slått av mellom kl. 14 - 17:00
 4. Utstyr: Holmen treningstøy og jakke, fotballstrømper, fotballsko
 5. Sette opp utstyr for treningen på banen før kl. 15:00
 6. Ansvar for egen gruppe fra kl. 15 – 17:00
 7. Være et forbilde (holding, språk)
 8. Veilede, ikke dømme
 9. Være kjent med hver enkel spiller
 10. Ansvar for utstyr

Trenerrullering;
Trenerne bytter gruppe etter hver periode for å sikre nye impulser i gruppen, samt sikre seg at spillerne adapterer seg til ulike type lederstiler. Med trenerrullering sikrer vi at alle spillere får samme kvalitet fra trenerside.

Foreldre
Regler for foreldre;

 1. Sørge at ditt barn er klar (ferdig skiftet med riktig utstyr) kl. 15:00 presis (for foreldre som kjører barn til trening)
 2. Melde fravær så langt i forkant som mulig til akademiansvarlig og daglig leder (hvis transport). Tidlig henting fra trening må også meldes
 3. På trening er du velkommen som tilskuer - men hold deg bak gjerdet og ikke kommunisere med spillerne
 4. Treningen er ferdig når spillerne går ut av banen
 5. Melde ditt barn på trening i god tid for å sikre seg plass

Treningsopplegg og ferdighetsutvikling

Teknisk
Avslutning: Ballberøring med hensikt å score mål
Ballføring: Løpe med ballen eller skjerme ballen
Ballkontroll: Første ballberøring med hensikt å bruke flere ballberøringer
Dribling: Løpe med ballen forbi en motstander
1F: Forsøke å ta ballen eller hindre ballfører å spille den videre
Pasning: Spille ballen til en medspiller
Fysisk 
Aerob kapasitet: Den totale mengden energi som kan tilbys av den aerobe metabolismen
Reaksjonshurtighet: Evne til å reagere på en stimuli på raskest mulig tid
Bevegelseshurtighet: Utføre en segmental bevegelse med enkle eller mer globale muskelsammentrekninger mot en maksimal intensitet på null eller redusert motstand
Skrittfrekvens: Antallet skritt utført i en gitt tid
Balanseevne: Evne til å holde kroppen i statisk/dynamisk likevekt
Rytmeevne: Dynamisk veksling mellom delbevegelser eller gjentakelse av bevegelsesforløp
Differensieringsevne: Evne til å oppnå stor nøyaktighet og arbeidsøkonomi, finavstemning av den enkelte bevegelse (kinestetisk sans)
Koblingsevne: Evne til avstemning av kroppsbevegelser etter hverandre, som virker sammen i romlige dynamiske bevegelsesparametre (timing)
Reaksjonsevne: Evne til raskt å igangsette hensiktsmessige motoriske aksjoner på signal
Omstillingsevne: Evne til å være rasjonell i overgangen fra en situasjon til en annen
Orienteringsevne: Indre og ytre evne til å bestemme og endre stilling og bevegelse til hele kroppen i tid og rom
Grunnmotorikk: Enkle bevegelsesmønster som hinking, bevegelser sideveis, bevegelser bakover
Taktisk 
Dybde og bredde: Bruk av hele banen i angrep for å spre forsvaret ut - skape rom på begge sider, samt dybde foran og bak ballfører
Ballbesittelse: 

Evne til å holde ballen i laget for å vente på gunstig gjennombrudd

Bevegelseskvalitet: Posisjonering og bevegelse til medspillerne, både posisjon, bevegelse, timing og kroppsstilling
Gjennombrudd: Evne til å passere et eller flere ledd på vei mot mål
2v1: Utnytte 2v1-situasjoner offensivt
Overlap: Bevegelse forbi ballfører for å skape rom for ballfører og finne en medspiller i vedkommendes fartsretning
Press og sikring: I et ledd i forsvar, rollefordeling 1F, 2F, 3F - og hvilke oppgaver hver rolle innebærer
Avstand mellom ledd: Opprettholde kort avstand mellom lagdelene i forsvar
Press: Samhandling for å vinne ballen i løpet av kortest mulig tid

Årsplaner

8 år
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5
Teknisk
Ballføring 1/1 Ballkontroll 3/4 Avslutning 3/4 Ballføring 1/3 Føri. 1/4
     Pasning 1/4 Pasning 1/4 Ballkontroll 1/3 Kontr. 1/4
      Pasning 1/3 Pasn. 1/4
  Avsl. 1/4
Fysisk
Motorikk 2/4 Balanse 1/3 Hurtighet 1/2 Reaksjon 1/3 Moto 1/8
Rytme 1/4 Reaksjon 2/3 Frekvens 1/2 Motorikk 1/3 Rytm  1/8
Diff. 1/4           
 
             Omstilling  1/3 Diff 1/8
                      Bala 1/8
Reak 1/8
Hurt 1/8
Frek 1/8
Omst 1/8
Taktisk
Dyb/bre. 1/1 Ballbesitt. 4/5 2v1 1/4 Ballbesitt. 2/3 D/B 1/5
  Bev.kval. 1/5 Gjen.bru 3/4 Bev.kval. 1/3 Besi. 1/5
      Be.kv 1/5
2v1 1/5
Gj.br. 1/5
Læringsmål
Teknisk Fysisk Taktisk
- Føring - Samlet hopp Spillvending
- Innside - Kneløft - Støttepasning
- Utside - Spark bak - Posisjonering
- Triksing - Hinking - Spillavstand
- 1-sprett - Bev. sideveis - Spille til ledig medspiller
- Innsidepasning - Bev. bakover - Bevege seg ut av skygge
- Avslutning med vrist - Krafttilpasning - Møte ball ved pasning
    - Balansere 1 bein - Pådrag og spille ball forbi
- Signaloppfattelse   
- Løpsteknikk
 
9 år
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5
Teknisk
Ballføring 1/1 Ballkontroll 1/2 Avslutning 3/4 Ballføring 1/3 Før. 1/4

     
Pasning 1/2 Pasning 1/4 Ballkontr. 1/3 Kontr. 1/4
          Pasning 1/3 Pas. 1/4
  Avsl.  1/4
Fysisk
Motorikk 2/4 Rytme 1/3 Omstilling 1/3 Skrittfrek. 1/2 Mot. 1/8
Reaksjon 1/4 Balanse 1/3 Reaksjon 2/3 Hurtighet 1/2 Reak. 1/8
Balanse 1/4 Differens. 1/3                           Bala. 1/8
                      Rytm. 1/8
Diff. 1/8
Oms. 1/8
Frek. 1/8
Hurt. 1/8
Taktisk
Dyb./Bre 1/1 Ballbesitt. 3/4 2v1 1/4 Ballbesitt. 1/2 D/B 1/5
         Bev.kval. 1/4 Gjen.bru. 3/4 Bev.kval. 1/2 Besi. 1/5
                     Be.kv 1/5
2v1 1/5
Gj.br. 1/5
Læringsmål
Teknisk Fysisk Taktisk
- Såleføring begge bein - 1 beinshopp - Spillvending
- Retningsforandringer - 1 beinslanding - Støttepasning
- Vendinger - Løpsteknikk - Tilpasse egen posisjon
- Triksing annenhvert lår - Reagere på signal - Tilby ballfører alternativer
- 1 sprett annenhvert bein - Stå på 1 bein - Skape ettertrykk
- Mottak vrist begge bein - Jumping Jack - Relasjon mellom 1A og 2A
- Volleypasning innside - Velte hatt m/bal  
- Innsidepasning med skru - Baklengs skip
- Vristskudd på direkten - Slalåm m/ball
  - Akselarasjon
 
10 år
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5
Teknisk
Ballføring 3/4 Ballkontroll 1/2 Avslutning 4/5 Ballføring 1/4 Føri. 1/6
Dribling 1/4 Pasning 1/2 1F 1/5 Ballkontroll 1/4 Drib. 1/6
      Pasning 1/4 Kontr. 1/6
Dribling 1/4 Pas. 1/6
  Avsl. 1/6
1F 1/6
Fysisk
Rytme 1/3 Differens. 1/4 Hurtighet 2/3 Reaksjon 1/3 Rytm. 1/7
Reaksjon 1/3 Skrittfrek. 1/4 Skrittfrek. 1/3 Rytme 1/3 Reak. 1/7
Balanse 1/3 Reaksjon 1/4   Omstilling 1/3 Bala. 1/7
  Balanse 1/4   Diff. 1/7
  Frek. 1/7
Hurt. 1/7
Oms. 1/7
Taktisk
Dyb./Bre 1/3 Ballbesitt. 2/4 Gjen.bru. 2/4 Ballbesit. 1/3 D/B 1/7
Ballbesit. 2/3 Bev.kval. 1/4 2v1 1/4 1F - 2F 2/3 Besit. 1/7
           Gjen.brud. 1/4 Overlap 1/4            Bev. 1/7
                  Gj.br. 1/7
2v1 1/7
OL 1/7
1F/2F 1/7
Læringsmål
Teknisk Fysisk Taktisk
- Vendinger ut-/innside - Bevegelse e/pasn. - Timing før pasning
- Sålevendinger - Reaksjon e/signal - Bevege seg ut av skygge
- Føring begge bein - Stat. 1-beinsspark - Fra-mot - sidebevegelser
- Såle bakover - Standfotsbalanse - Skape rom - bevegelser
- Enkel overstegsfinte - Flerveis hinking - Overlappe 1A
- Dobbeloverstegsfinte - Hodetriksing - Utnytte overlap av 1A
- Tempoendring (rykk) - Skrittfrekvens - Posisjonere 1F, 2F, 3F
- Kroppsfinter - Kort spurt - Gå i press - avstand til 1A
- Triksing 1 bein - Omstilling - 2F og 3F - avstand til 1F
- Halvsprettsmedtak                            
- Volleymedtak innside
- Volleymedtak utside
- Volleymedtak vrist
- Pasning med vrist
- Volleypasning innside
- Pasning med hode
- 1 touch pasning innside
- Direkteavslutning innside
- Utsideavslutning dødball
- Avslutte med headning
- 1F; avstand i press
- 1F; sidestille og lede 1A
 
11 år
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5
Teknisk
Ballføring 1/2 Ballkontroll 1/2 Avslutning 4/5 Ballføring 1/4 Førin. 1/6
Dribling 1/2 Pasning 1/2 1F 1/5 Ballkontroll 1/4 Dribl. 1/6
                           Pasning 1/4 Kontr. 1/6
Dribling 1/4 Pasn. 1/6
     Avsl. 1/6
1F 1/6
Fysisk
Rytme 1/3 Aerob kap. 1/5 Differen. 1/3 Skrittfrek. 1/3 Rytm. 1/8
Balanse 1/3 Hurtighet 3/5 Skrittfrek. 1/3 Koblings. 1/3 Bala. 1/8
Differen. 1/3 Skrittfrekv. 1/5 Orienter. 1/3 Omstilling 1/3 Diff. 1/8
                                            AK 1/8
Hurt. 1/8
Frek. 1/8
Orie, 1/8
Kobl. 1/8
Taktisk
Ballbesit. 3/4 Bev.kval. 1/4 1F - 2F 1/4 Bev.kval. 1/4 Besit. 1/6
Bev.kval. 1/4 Gjen.brudd 2/4 Ballbesit. 1/4 Ballbesit. 1/4 Beve. 1/6
         2v1 1/4 Overlap 1/4 Gjen.brudd 1/4 Gj.br. 1/6
       2v1 1/4 1F 1/4 2v1 1/6
          1F/2F 1/6
OL 1/6
Læringsmål
Teknisk Fysisk Taktisk
- Føringsvarianter i fart Føringsløype 10 min - Veggspill
- Triksing annethvert bein Hurtighet - 3.mannsbevegelse
- Triksing lår-bein Skrittfrekvens - 1v1 / 2v1 på kant
- Medtak innside Blind 1-beinsbalans. - Overlap i lengderetning
- Medtak såle Retningsforandring - 1F og 2F - avstander
- Medtak utside Krafttilpasning i luft - Sideforskyvning defensivt
- Medtak vrist Orienteringsevne - Vurderingsevne defensivt
- Pasning innside 30 m Lese spillet  
- Pasning vrist 20 m Omstillingsevne
- Zidane-finte  
- Utsideavslutning 1.touch
- Avslutning volley
- Avslutning halvvolley
- 1F; sklitaklingsteknikk
 
12 år
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5
Teknisk
Ballføring 1/2 Ballkontrol 1/3 Avslutning 3/4 Ballføring 1/4 Førin. 1/6
Dribling 1/2 Pasning 2/3 1F 1/4 Ballkontrol 1/4 Drib. 1/6
      Pasning 1/4 Kontr. 1/6
Dribling 1/4 Pasn. 1/6
  Avsl. 1/6
1F 1/6
Fysisk
Rytme 1/3 Aerob kap. 1/3 Orienter. 1/2 Koblingsev. 1/3 Rytm. 1/9
Balanse 1/3 Skrittfrekv. 2/3 Hurtighet 1/2 Skrittfrekv. 1/3 Bala. 1/9
Orienter. 1/3         Reaksjon 1/3 Orie. 1/9
                AK 1/9
                Frek. 1/9
                Orie. 1/9
                Hurt. 1/9
                Kobl. 1/9
                Reak. 1/9
Taktisk
Ballbesit. 2/3 Bev.kval. 1/5 Ballbesit. 2/5 Bev.kval. 2/4 Besit. 1/7
Bev.kval. 1/3 Gjen.brudd 2/5 Gjen.brud 2/5 Overlap 1/4 Bev. 1/7
  Overlap 1/5 1F 1/5 Avst.led. 1/4 Gj.br. 1/7
1F - 2F 1/5     OL 1/7
  1F/2F 1/7
1F 1/7
AL 1/7
Læringsmål
Teknisk Fysisk Taktisk
- Føringsteknikk i spillsit. Føringsløype 15 min - Variere tempo i angrep
- Variasjon i triksing Reagere på signal - Bueløp
- Medtak langs bakken Hurtighet - Innleggssituasjoner
- Medtak i luften Akselerasjon - Bruk av overlap
- Var. pasning på bakken Spurtfrekvens - 1F; lede ballfører
- Var. pasning i luften Retningsendringer - 2F-3F; sikringsavstand
- Innside-utside dribling Balansert fallteknikk - 1F-2F-3F; posisjonering
- Utside-innside dribling 360-orientering  
- Avsl. halvsprett m/vrist  
- 1F; timing for takling
- 1F; kontrollere 1v2

Periodeplan
Holmenakademiet er inndelt i 5 påmeldingsperioder, som også utgjør de 5 periodeplanene som legges til grunn for hver treningsperiode;

 • Periode 1; august t.o.m oktober
 • Periode 2; november t.o.m. desember
 • Periode 3; januar t.o.m. februar
 • Periode 4; mars t.o.m. april
 • Periode 5; mai t.o.m. juni

Hver periodeplan skal inneholde:

 • Datoer (måneder og dager)
 • Øktnummer
 • Tekniske, fysiske og taktiske temaer for hver økt

Eksempel på periodeplan;

PERIODEPLAN 2 - G./J.12 - 2017
Måned: November Desember
Dag: 1 6 8 13 15 20 22 27 29 4 6 11 13 18 20
Økt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teknikk: 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Fysikk: F F F F F F F F E E E E E E E
Taktikk: VI II VI II VI II VI II VI I I I I I I
               
Teknikk
Kontroll 1                                                                                     
Pasning 2
Føring  3
Dribling 4
Avslutning  5
1F  6
                
Taktikk
Defensivt   Offensivt
1F - 2F A Bredde-dybde  D Gjenn.brudd. G  
Avstander B Beveg.kval. E 2v1 H
Press C Ballbesittelse F Overlap I
 
Fysikk
Orientering I Omstilling IV Reaksjon VII  
Balanse II Kobling V Hurtighet VIII  
Differens. III Rytme VI Skrittfrekvens IX  
 
Aerob kap. X  
Motorikk XI

Øktplan
Øktens struktur;

 • Oppvarming (temarelatert) - 15 min
 • Fysisk del - 15 min
 • Teknisk del - 25 min
 • Taktisk del - 30 min

Øktplanen skal inkludere:

 • Øktnummer
 • Dato
 • Gruppe
 • Antall spillere
 • Sted (bane)
 • Materiell
 • Beskrivelse av treningssituasjoner med tema, læringsmomenter, tid og eventuelt skjema.

Eksempel øktplan;

Holmenakademiet%20%D8ktplan%20Eksempel.jpg

Kommunikasjon
Kodespråk;

 • “Pass rygg” eller “pass”: Signal til ballfører at han/hun har en motstander bak ryggen“Alene”: Ballfører kan vende seg med ballen og sette fart fremover
 • “Vri”: Signal til ballfører om å vri spillet
 • “Støtte”: Signal til ballfører om å bruke en støttepasning
 • “Vent”: Signal fra spiller som overlapper til ballfører
 • “Press”: Signal til 1F å gå opp i 1A
 • “Opp med laget” eller “opp”: Signal for backrekken om å skyve opp
 • “Fall ned”: Signal til forsvaret om å løpe hjem 

Coaching

 • Før oppvarmingen; presentasjon av økten, mål og treningssituasjoner.
 • Under økten skal gruppen og hver enkelt spiller få tilbakemeldinger om aktuelle læringsmomenter relatert til treningssituasjonen
 • Etter den siste treningssituasjonen evaluerer spillere og trener læringsutbyttet av økten, samt at de oppsummerer de viktigste læringsmomentene