Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Sportsplan

Klubbilde.jpg

Klubben sin sportsplan er det viktigste retningsgivende styringsverktøyet til all vår sportslig rettede aktivitet. Dette være seg gjennomføring av trening, kamp og turneringsaktivitet med vår logo på brystet. 

I undermenyen er sportsplanen inndelt i ulike segmenter. Dette er de segmentene klubben tilbyr fotballaktivitet i, henholdsvis;

Med utgangspunkt i "kampen som sjef" for vår fotballaktivitet er det utviklet fagplaner for de ulike segmentene som tilleggsdokumenter til sportsplanen. Fagplanen er utviklet for å lage en rød tråd i treningsarbeidet som gjøres i Holmen IF. På denne måten vil vi gi spillerne gode utviklings- og læringsvilkår. I fagplanen vil dere finne fokusområder og læringsprioriteringer for de ulike segmentene:

Alle trenere og lagledere forplikter seg til å lese og sette seg inn i sportsplanen - samt anvende den aktivt i organiseringen av fotballhverdagen til våre spillere. Vi oppfordrer også alle foresatte til å lese sportsplanen for enklere å kunne forstå hvorfor og hvordan gjennomføringen av sportslig aktivitet blir utøvet.