Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Fair Play-ansvarlig

Fair Play-ansvarlig oppnevnes av fotballstyret. Herunder tilfaller rollen en av klubbens eksisterende styremedlemmer. Implementering og synliggjøring av prinsippene bak begrepet er Fair Play-ansvarlig i klubbhverdagen, sett i sammenheng med klubbens forankrede verdier - er Fair Play-ansvarlig sin hovedoppgave.

Prinsippene bak begrepet Fair Play et tema klubben ønsker å forankre i klubbsystemet. Det er en forventing fra klubbens side at samtlige av klubbens representanter står frem som gode forbilder både på- og utenfor fotballbanen. 

Fair Play-ansvarlig har følgende oppgaver:

  • Implementering av Fair Play handlingsplan
  • Fremme Fair Play-aktiviteter på lags- og individnivå
  • Innrapporterte hendelser med brudd på Fair Play-verdiene håndteres av Fair Play-ansvarlig
  • Delta på lagledermøter, foreldremøter og spillermøter for å fremme Fair Play-arbeidet