Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Styremøter

  • Gjennomføres 8 ganger årlig
  • Styreleder kaller inn minimum 14 dager i forkant
  • Revidert agenda utstedes senest 7 dager i forkant
  • Godkjenning av innkalling og godkjenning av forrige møtereferat er faste punkter på agendaen
  • Referent skal velges på hvert styremøte – fortrinnsvis skal dette være daglig leder, om daglig leder er forhindret fra deltakelse velges et av de øvrige styremedlemmene (ikke styrets leder, nestleder eller kasserer)
  • Møtereferat sendes ut senest 24 timer etter styremøtets slutt