Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Treningstider

Treningstider fordeles to ganger i året - i forkant av henholdsvis vintersesong og sommersesong. Treningstider vinterhalvåret settes av sportssjefen, uavhengig av eventuelle ønsker fra lagene.

Vinter 21/2022: 1.november t.o.m. 17.april
Sommer 2022: 18.april t.o.m. 30.oktober

Treningstider sommerhalvåret settes etter samarbeid mellom bredde- og jentefotballsjefen og barnefotballsjefen. Lagene får anledning til å ønske seg treningstider i forkant av at de settes sommerhalvåret. Det gjøres ved at dette skjemaet sendes til sportskoordinator - innen tidsfrist opplyst av sportssjefen på mailutstedelse.

Vi tilbyr følgende tidspunkter for treningstid:

Mandag 17:00 18:30 20:00          
Tirsdag 17:00 18:30 20:00          
Onsdag 17:00 18:30 20:00          
Torsdag 17:00 18:30 20:00          
Fredag 15:30 17:00 18:30 20:00        
Lørdag 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00
Søndag 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00

For utfylling av skjema med ønsker om treningstider - følg instruksen gitt av bildet under.

Treningstider_%F8nske.jpg

Når det kommer til selve fordelingen av treningstider blir følgende prioriteringer gjort:

  1. Ansenitet
  2. Treningsfrekvens

Så langt det lar seg gjøre forsøker klubben å tilrettelegge for at samtlige har minimum 1 primærtreningstid ukentlig på kunstgress. Etter at treningstidene er fordelt og kommunisert, så vil hvert lag motta et avviksskjema. Det er viktig at avviksskjemaet blir tatt vare på og fulgt, slik at vi unngår at lag møter opp på tidspunkter der det i lagets primærtid er satt opp kamp. Se eksempel på avviksskjema under.

Avviksskjema.jpg

Vi deler hver av våre baner i kvartdeler - og regner 100 spillere på trening til samme tid som maksimal kapasitet pr. hele bane. Se bildet under for å se hvor hver banedel er - på våre respektive tre arenaer.

Anleggsinndeling.png

På Holmen Arena og på Holmen kunstgress er det hengt opp merking på gjerdene/ballfangernettet, som markerer hvilken banedel som er hvor - tilsvarende bildene under.

Banedel%20A1.jpg

Banedel%20B1.jpgBanedel%20C1.jpg

 Banedel%20D1.jpg