nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Grasrotandelen.jpg

Krisehåndtering i Holmen IF

I en hver dynamisk organisasjon er det uungåelig at man fra tid til annen opplever situasjoner som avviker fra standardene våre. I vårt tilfelle kan vi oppleve at enkeltpersoner eller grupper ikke tilfredsstiller kravene og forventingene vi stiller, som vi opprinnelig har dokumentert gjennom klubbhåndboken og sportsplanen.

Avvik fra sportsplan
Klubbens sportslige apparat, ledet av fotballgruppens sportssjef utvikler og arbeider med klubbens retningsgivende verktøy i form av sports- og fagplaner. Dette danner grunnlaget for den "røde tråden" i aktiviteten som gjennomføres i Holmen IF Fotball. Våre ansatte har ulike ansvarsområder, og følger opp lagene på feltet. Dette for å sørge for at sports- og fagplan etterleves. Dersom det observeres avvik fra sportsplanen, vil aktuelle trenere/lagledere og spillere/foreldre kalles inn til en samtale med klubbens sportslige ledelse;

  • Forståelse av situasjon og avviket
  • Veien videre til det beste for klubb og dets medlemmer
  • Komme frem til en felles forståelse om hvorfor det er viktig at den "røde tråden" følges i klubben

Konflikthåndtering internt
I Holmen IF kan uenighet være en styrke. Det skal være rom for diskusjon, og dette kan bidra til å gjøre oss bedre. Dersom det går fra uenighet til konflikt, vil alltid klubbens retningsgivende verktøy være gjeldende. 

Ved konflikt, vil klubbens ledelse ved daglig leder, sportssjef fotball, adm. leder fotball eller sportskoordinator fotball involveres. Dette for å bidra til at konflikten løses på best og raskeste mulige måte;

  • Innhenting av informasjon
  • Innkalle de involverte parter til et innledende dialogmøte
  • Kan det skapes en vinn-vinn situasjon vil begge parter føle sine behov ivaretatt
  • Konkretisere mulige tiltak - finne felles løsninger
  • Konkludere og definere veien videre

Rutiner for oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets
Fotballgruppens sportssjef er kontaktpunkt for NFF Oslo, og er i dialog med kretsen rundt tilbakemeldinger og sanksjoner. Ved mottak av dette, distribueres informasjonen videre til aktuelle trenere, ledere eller spillere/foresatte.

Ved hendelser som krever forklaring fra involverte, vil fotballgruppens sportssjef innhente dokumentasjon fra den konkrete hendelsen. Dette rapporters så videre til rette instanser eller organer.

Videre vil klubbens ledelse ved daglig leder, sportssjef fotball, adm.leder fotball og sportskoordinator fotball følge opp sanksjoner gjennom kommunikasjon med de involverte.