nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Grasrotandelen.jpg

Korona-sider

Som en konsekvens av utviklingen knyttet til ulike lokale smitteutbrudd gjennom desembermåned 2020, ble det 3.januar fra regjeringens side levert oppdaterte råd og anbefalinger til befolkningen knyttet til nødvendige tiltak som må gjennomføres i perioden f.o.m. 4.januar t.o.m. 18.januar. Dette berører fotballen i den grad at aktiviteten må gjennomføres uten kontakt. Dette som en nasjonal overordnet anbefaling. Samtidig må man være klar over at dette kan håndheves strengere enn selve anbefalingen, på lokalt nivå. Noe vi eksempelvis i Asker opplevde tidligere i 2020. I Holmen IF forholder vi oss naturligvis til nasjonale og eventuelle lokale anbefalinger - som beskrevet i NFF sin koronahåndbok. Når vi kommer til 18.januar - håper og tror vi at smitteutviklingen i samfunnet viser seg atter en gang begrenset, slik at vi på ny kan forholde oss til retningslinjene av 12.oktober 2020 - som beskrevet nedenfor.
 
NFF har oppdatert koronavettreglene og koronahåndboken gjeldende fra og med 12.oktober, i tråd med den trinnvise åpningen av breddeidretten fra myndighetene.
 
I Koronahåndboken er det en endringslogg hvor dere alltid kan sjekke hvilke endringer som er gjort og når.
 
Covid 19-forskriften har blitt oppdatert. Utendørs er det tillatt å gjennomføre arrangementer der inntil 600 personer er til stede på fotballanlegget samtidig. Arrangøren skal sørge for at de som er til stede, holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid.
 
For kamper og arrangementer innendørs gjelder fortsatt maks 200 tilstede på arrangementet samtidig.
 
Kontakttrening tillatt for voksne over 20 år i gruppene definert under fase 1 i gjenåpningen av breddeidretten. Alle kvinner, lag i tilrettelagt fotball og gatelag og 3. divisjon menn (Norsk Tipping-ligaen) kan nå trene med kontakt innad i faste grupper.
 

Asker%20kommune%20-%20Koronavett%20-%20Banner.jpg

NFF%20Koronavett%20Banner.jpg

HIF%20-%20Interne%20tillegg%20-%20Banner.jpg

Treningstips%20-%20Lag.png

Egentreningstips.png

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Unisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png