Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Ingen endring i treningsavgiftene for 2023

Det årlige medlemsmøtet i fotballgruppen ble gjennomført onsdagkveld i klubbhuset. All den tid man er en del av et fleridrettslag så gjennomføres medlemsmøtet på uformelt basis, og medlemmene gis anledning til å påvirke fotballgruppens videre drift.

2023-03-30
Espen Johansen

Med redegjørelser fra styret knyttet til undergruppens økonomiske situasjon ved inngangen til nytt år - og styrets klare forventninger til fortsatt fokus på god kostnadskontroll, var det med spenning at styrets forslag for årets treningsavgifter ble fremlagt. Styrets forslag til treningsavgifter 2023, innebar ingen endring fra 2022. Dette til tross for stadige endringer i det samfunnsøkonomiske bilde - og vesentlig indeksøkning siden medlemsmøtet i 2022. Styret opplever at økonomistyringen er på et tilstrekkelig nivå i fotballgruppen - og ønsker å formidle at valget om å ikke foreslå en justering på treningsavgiftene er et forsøk på å ikke være prisdrivende og-/eller eksluderende med hensyn til medlemmers anledning til deltakelse.

Utover økonomien, redegjorde sportssjef Christoffer Brusnes for det totale aktivitetsbildet til fotballgruppen i 2022. Herunder tar vi med oss at det er blitt jobbet aktivt med rekrutteringsbiten i etterkant av pandemien - og at organisasjonen hadde stor grad av utskiftning av nøkkelpersonell ved inngangen til 2022. Brusnes rapporterte om en tilfredshet knyttet til de ansattes evne- og vilje, til å jobbe mye- og hardt for å sikre en høy og god aktivitetsfrekvens gjennom sesongen 2022.

Avslutningsvis takket fotballgruppen av styremedlem gjennom 6 år, Morten Thorsrud for sitt engasjement og sine bidrag til- og for klubben. Valgt inn i styret ble Eivind Haukaas - som for mange allerede er blitt godt kjent som en kompetent og strålende ressursperson rundt J.2008 og G.2010. Fotballstyrets sammensetning er med det i året som kommer:

Nina Skjærmoen - leder
Jeanett Isabel Steen - nestleder
Jon Engseth - medlem
John Sunde - medlem
Cecilie Hermansen - medlem
Eivind Haukaas - medlem

Vi ser frem til et godt nytt fotballår - og masse god aktivitet i tiden som kommer.  

| Regnskap og budsjett | Treningsavgifter | Møtereferat |

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png