Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Re-sertifisert som NFF Kvalitetsklubb

Tilbake i 2018 ble vi på kretstinget den gang sertifisert som NFF Kvalitetsklubb for første gang. Konseptet Kvalitetsklubb handler om klubbstruktur og gode rammevilkår for aktivitetene som klubben tilrettelegger for. Konseptet er omfattende og nivådelt på tre ulike trinn.

2021-06-23
Espen Johansen

Inn mot sertifisering i 2018 ble det gjort et omfattende arbeidet med å dokumentere alle sidene av klubbens drift - som i ettertid har fungert som retningsgivende styringsverktøy i vår klubbhverdag. I utgangspunktet skal man i løpet av andre året etter førstegangssertifisering re-sertifiseres. En re-sertifisering innebærer at man måles på hvorvidt styringsverktøyene er implementert godt nok i klubben. Vi var klare for en re-sertifiseringsprosess i 2020, men pandemimessige forhold umuliggjorde dette i praksis - både fra klubb og NFF Oslo sin side.

Fra ord til handling
I praksis knytter sertifiseringen seg opp mot vår utarbeidede klubbhåndbok. Målet er at der skal du kunne finne svaret på alt som omhandler klubbens organisasjon og aktivitet. Og det store spørsmålet fra kretsens side er - gjenspeiler ordene i håndboken, det som faktisk skjer ute på banen? Mannen som har vært toneangivende og vårt kontaktpunkt inn mot NFF Oslo i denne re-sertifiseringsprosessen har vært sportssjef Robin Ødegaard. En lærerrik prosess om vi skal tro mannen selv:

Klubbens organisasjon og utviste struktur var en av hovedårsakene til at jeg ønsket jobben i klubben tilbake i 2020. Dessverre tok det ikke lang tid før vi måtte avvike fra vår normalaktivitet - og resten av min første sesong i klubben dreide seg i all hovedsak om korona. Derfor har det vært befriende og til dels motiverende og lærerrikt å endelig kunne starte re-sertifiseringsprosessen. Jeg var utrolig imponert over klubbhåndboken og planverket som lå der - og det har vært gøy å endelig få anledning til å revidere og kjenne på følelsen av at man er gitt anledning til å legge en hånd på verket, forteller en engasjert Robin Ødegaard.

Klubben høster mye lovord for vårt utarbeide planverk. Både innad i fotballmiljøet, så vel som også fra klubber som fører andre aktiviteter enn fotball. Vi er stolte av den - og enda stoltere blir vi om den markedsføres av våre involverte gjennom aktivitetshverdagen.

Mange opplever kanskje en henvisning til klubbhåndboken som en vanskeliggjøring av vår drift. Det er tvert om. Vår klubbhåndbok og våre retningslinjer skal gjøre det enklere for alle å spille eller lede aktivitet i vår klubb med logoen på brystet. Det er derfor det er så viktig at vi i tiden fremover henviser så mye- og så ofte som mulig til den, avslutter en stolt Robin.

Avslutningsvis ønsker vi å takke NFF Oslo for deres grundige oppfølging - gjennom vår eminente veileder - klubbutvikler Ola Flo Zachariassen. Sammen gjør vi hverandre bedre. Akkurat slik vi skal gjøre hverandre bedre her på Holmen!

Les mer om NFF Kvalitetsklubb her. 

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png