Om Holmen IF Langrenn

Holmen IF Langrenn vil ha stor bredde med mange løpere, og skape et miljø basert på lek hvor vi håper utøverne trives, føler seg trygge, utvikler seg sosialt og får nye venner, og selvfølgelig utvikle gode skiferdigheter. Utøvere som vil satse ekstra for å oppnå de helt store resultater er selvfølgelig også velkomne, vår oppfatning er at mangfoldet også er viktig for disse.

Trenerne er stort sett foreldre, med støtte fra både aktive skiløpere og forhenværende aktive skiløpere. Vi jobber med å skaffe til veie gode trenere samt å gi de en god opplæring.

Arbeidet i Langrennsgruppa er foreldredrevet og basert på at så mange som mulig bidrar. Dette forutsetter at så mange som mulig gjør sin innsats, og er positivt innstilt ved tildeling av oppgaver.

Vi har utviklet et sett av verdier som preger arbeidet i langrennsgruppa:

 • Skape varig skiglede
 • Inkluderende vennskap og lagånd
 • Du skal føle mestring

Mer om verdiene våre:

 • Skape varig skiglede / fordi vi er opptatt av trivsel og glede og ønsker å være en positiv ressurs i lokalmiljøet.
 • Inkluderende vennskap og lagånd / fordi vi skal utvikle langrennsferdigheter for barn, ungdom og voksne på en arena der vi møter hverandre med åpenhet, raushet og respekt.
 • Vi jobber for at den enkelte utøver skal føle mestring på trening, samlinger og konkurranser.
 • Vi skal være en klubb med fokus på utøvernes utviklingspotensial fordi vi er opptatt av utøvernes mestringsfølelse. Vi følger prinsipper for barneidrett i norsk idrett og utviklingstrappa til Norges Skiforbund.
 • Vi skal være tydelige i det arbeidet vi gjør.
 • Vi skal være engasjerte og vi ønsker engasjerte trenere, utøvere og ledere.
 • Vi skal stimulere til fysisk aktivitet, og vi håper å kunne utvikle utøvere som er stolte av sine prestasjoner.

Hvem har vi et tilbud til:
Holmen IF Langrenn skal ha treningstilbud for barn og ungdom fra de går i første klasse til de er 16 år:

 • Vi skal prioritere treningsgrupper for rennklasse 7 til 16 år
 • Vi har ambisjoner om å skape et tilbud for utøvere i yngre og eldre juniorklasser
 • Vi har turrenngruppe for voksne: Turenngruppa
 • Vi har aktiviteter for pensjonister: Seniorgruppa