weborgadmin 2016-02-17 13:25:29

Politiattester

Krav om politiattest i Holmen IF

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Holmen IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Mottakere av denne mailen har ikke fremvist gyldig politiattest til Holmen IF. Attester eldre enn 3 år ansees som foreldet om ny attest må fremvises.

Dette gjøres i samråd med:

Espen Johansen

Daglig leder Holmen IF
e-post: espen@holmenif.no 

mobil 984 08 093

Representanter for idrettslaget har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fra 1. juli 2014 skal søknad om politiattest sendes elektronisk av den enkelte søker. Mer info finner her:

Vedlagt søknaden skal det ligge en bekreftelse fra idrettslaget om behovet for attest. For å kunne utstede en slik attest trenger klubben søkerens fødselsnummer.

Innhenting på en-to-tre:

Søkeren sender mail med fødselsnummer til espen@holmenif.no. Klubben sender en bekreftelse i PDF format i retur til søkeren.

Søkeren logger seg inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og klikker på linken for søknadsskjema. Velg Frivillig organisasjon i menyen for formål.

Send søknaden elektronisk.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest ved å avtale et tidspunkt for fremvisning av attest på klubbhuset. Sportslig leder formidler kontakt.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Informasjon om ordningen finner du her: www.idrett.no/politiattest.