Holmen Langrenn 2019-10-06 21:53:17

Treningstilbud for sesongen 2019/20

Informasjon om tilbud og innhold for de ulike gruppene

Felles tilbud for alle aldersgruppene er følgende;

 • Invitasjon og tilbud om å delta på familie-/treningssamling på Wadahl (egenbetaling på reise/opphold)
 • Klubbmesterskap, Karuselløp, Multisport, Holmenrennet og Holmenkarusellen
 • Startkontingent på renn

 

Gruppe 7-8 år (født 2013-2012)

 • Treningsavgift: kr 1.100,-
 • Organisert trening 1 gang pr uke fra oktober t.o.m. mars
 • Treningstid 2013 er Onsdager 18:00-19:00 på Holmen/Eid
 • Treningstid 2012 er Onsdager 18:15-19:15 på Holmen/Eid
 • Lønnede ungdomstrenere
 • Refleksvest til nye

 

Gruppe 9-11 år (født 2011-2009)

 • Treningsavgift:  kr 2000,-
 • Organisert trening 2 ganger pr uke fra oktober t.o.m. mars
 • Treningstid 2011: Mandager kl 18:00-19:00 på Holmen/Eid, onsdager kl 18:30-19:30 Holmen/Eid. Innetrening fra høstferie tli snø: Onsdager 18-19:15, Mellom-Nes skole, med forbehold
 • Treningstid 2010: Mandager kl 18:15-19:30 på Holmen/Eid, onsdager kl 18:45-20:00, Holmen/Eid. Innetrening fra høstferie tli snør: Mandager 18-19:15, Nesbru videregående skole
 • Treningstid 2009: Mandager kl 18:30-19:45 på Holmen/Eid, onsdager kl 18:45-20:00, Holmen/Eid. Innetrening fra høstferie tli snør: Mandager 18-19:15, Nesbru videregående skole
 • Det kan bli litt justering av tidspunktene ved trening på Eid. Følg med på kullets facebookoppdateringer.
 • Lønnede ungdomstrenere
 • Refleksvest til nye
 • Normalt en nærsamling som betales av deltagerne

  

Gruppe 12 år (født 2008)

 • Treningsavgift:  kr 2.625,-
 • Organisert trening 3 ganger pr uke fra oktober t.o.m. mars. Enkelttreninger uten avgift i sommerperioden, men ikke fast.
 • Treningstid 2008: 
  Mandager kl 19:15-20:30, tirsdag 18:30-20:00 og torsdager kl 18:30-20:00 på Holmen (Eid/VMS når snø).
 • Lønnede ungdomstrenere og oppfølging/involvering fra Hovedtrener i Holmen Langrenn
 • Tilbud om deltakelse Multisportkonkurranse
 • Tilbud om deltakelse i Sommerskiskole 1 uke (egen avgift)
 • Tilbud om lån av rulleski for opplæring
 • Refleksvest til nye
 • 1-2 nærsamlinger som betales av deltagerne

 

Gruppe ungdom 13-14 år (født 2007-2006): Treningsgruppe, 3 felles-treninger pr uke

 • Treningsavgift: kr 3.150,-
 • Organisert trening fra September-April, 3 ganger per uke.
 • Treningstider: mandag 19:15-20:30, onsdag 18:30-20:00 og torsdag kl 18:30-20:00
 • 3 ganger i uka på Holmen/VMS/Eid
 • Tilbud om vår- og sommertrening (egen avgift)
 • Lønnede Ungdomstrenere
 • Tilbud om deltakelse i Sommerskiskole (egen avgift)
 • Snø/ski samling på Skei i November (egenbetaling på reise/opphold)
 • Tilbud om deltakelse Multisportkonkurranse
 • Tilbud om lån av rulleski for opplæring
 • Refleksvest til nye
 • Oppfølging på enkelte renn: Cup/UHL, Ungdoms/HalvBirken (i tillegg til foreldre i støtteapparatet)
 • Helårs rammeplan, periode og måneds plan

 

Gruppe ungdom 15/16 år (født 2005-2004): HL-gruppe, 3-4 felles-treninger pr uke , et samarbeid med Jardar/Jutul og BærumSK

 • Treningsavgift: kr xxxx,- (+ medlemsavgift i Holmen IF) for sesongen 2019-2020
 • Organisert trening fra sesongstart i mai til sesongavslutning i april.
 • Treningstider 2019/2020:
  • Vår. Mai -> skoleslutt juni (Mandag. Mulighet for friidrett på fredag i tillegg (inngår ikke men mulig å delta mot mindre kostnad).
  • Høst. Skolestart august -> frem til snøen kommer (Mandag, onsdag, fredag og lørdag)
  • Vinter. Fra snøen kommer og frem mot påske (Mandag, onsdag og torsdag)
 • Treningssteder:
  • Rud utendørs – Løping, rulleski, spenst, styrke (basistrening).
  • BIP hallen innendørs – Friidrett, spenst, styrke (basistrening).
  • Tanum skole – styrke, spenst (basistrening).
  • Vestmarkssetra (VMS) – Skitrening (har kunstsnø)
 • Som deltager i TVMS gir dette rett til trening på kunstsnø i tråd med TVMS sine treningstider og treningsplaner.
  • Foreldre til utøvere må påregne å måtte delta på dugnadsarbeid knyttet til snøproduksjon (kunstsnø) i perioden før det kommer tilstrekkelig med natursnø. 1-3 vakter avhengig av hvordan vinteren blir.
 • Lønnet hovedtrener og hjelpetrenere (ca 4 stykker avhengig av antall utøvere pr år)
 • Nærsamlinger barmark vår/høst, 2-3 samlinger (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Snø/skisamling november/desember, 1-2 samlinger (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Felles opplegg for alle 4 klubber på Hovedlandsrennet. Felles bosted, felles smørebod/smøreteam/smørehjelp for alle utvøvere i HL (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Det vil bli arrangert enkelte sosiale sammenkomster utenfor skitreningene. Sesongen avsluttes med en samling for alle som ønsker delta. Nærmere informasjon kommer.
 • Helårs rammeplan og måneds planer hele året. Hovedtrener har ansvar for å publisere månedsplaner og treningsinformasjon på felles Facebook gruppe for utøvere og foreldre.
  • Dersom du er utøver i TVMS - Følg med på Facebook gruppe: «HL BSK/Jardar/Jutul/Holmen Langrenn»

 Som deltager i TVMS treningssamarbeidet får du i tillegg:

 • Tilbud om å kjøpe Team Vestmarkssetra (TVMS) klubbtøy (vest, buff, pannebånd)
 • Tilbud om personlig oppfølging (ekstra kostand 2.500,- pr år).
  • En av trenerene får spesielt ansvar for oppfølging av enkeltutøveren.
  • Oppfølgingen vil blant annet innebære kartlegging av mål/ambisjoner/egen utvikling, sparringspartner for treningsrelaterte spørsmål/tanker, årsplan, treningsplaner (måned/ukesplan), samt kontinuerlig oppfølging av treningsarbeidet.

 Som medlem av Holmen Langrenn får du i tillegg:

 • Tilbud om å kjøpe Holmen Langrenn klubbtøy og skiutstyr hos Bull Ski og Kajakk til rabatterte priser (klubbrabatt).
 • Tilbud om skisamling på Gålå for Holmen Langrenn i desember. Evt. opplegg for HL løpere avklares i løpet av høsten (*)
 • Tilbud om Ungdomsbirken på Lillehammer. Mulighet for felles overnatting for Holmen deltagere på skole i Lillehammer (*)
 • Tilbud om å delta på klubbmesterskap og Holmen sitt eget skirenn (*).
 • Tilbud om deltakelse i sommerskiskole og multisportkonkurranse (*)

 (*) Påmeldingsavgift/kost/reise/opphold inngår ikke.

 

 Junior-Team 17-19 år : Satsningsgruppe/Breddegruppe, 3 felles-treninger pr uke, Team Vestmarka

 • Treningsavgift: kr kommer,-
 • Organisert trening fra September-April, 3 ganger per uke.
 • Treningstider: 
 • Tilbud om vår- og sommertrening (egen avgift)
 • JuniorTrener-Team
 • Barmarksamling Høst
 • Familie-/treningssamling på Wadahl (egenbetaling på reise/opphold)
 • Startkontingent på inntil 3 ordinære langrenn i Norge
 • Karuselløp, Klubbmesterskap og Holmenkarusellen
 • Tilbud om trenerutdannelse i NSF-utdanningsrekke
 • Snø/ski samling på Skei i November (egenbetaling på reise/opphold)
 • Tilbud deltakelse Holmen Triathlon og Multisportkonkurranse
 • Treningsvest
 • Oppfølging på enkelte renn: HalvBirken ++(i tillegg til foreldre i støtteapparatet)
 • Helårs rammeplan, periode og måneds plan

 

Påmelding til langrennstrening

For å delta på trening og gå renn i Holmen IF Langrenn må du være medlem av Holmen IF og betale treningsavgift til Langrennsgruppa. Årlig medlemsavgift kreves inn fra Holmen IF. I tillegg kommer treningsavgift fra Holmen IF Langrenn.

Alle som skal delta på treninger må ha meldt seg på trening FØR de dukker opp på første trening (såfremt det ikke foreligger egen avtale om annet). Treningsavgiften betales online samtidig med din påmelding. 

Treningsavgiften er den samme uansett når i sesongen man begynner på våre treninger. 

 

1. Hvis du ikke allerede er medlem av Holmen IF må du først melde deg inn i hovedklubben. 
For å være medlem i Langrennsgruppa må du melde deg inn i Holmen IF. Det gjør du ved å melde deg inn via nettsiden Bli medlem i Holmen IF

Dette koster kr. 390,- per medlem per kalenderår og må betales online på nettsiden.

Utøvere under 13 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet. Norges Idrettsforbund krever at alle må være medlem i en klubb

2. Meld deg på Langrennstrening
For å delta i Langrenngruppas treninger må utøveren fra 2018/19-sesongen meldes på ved innlogging med utøverens brukernavn og passord på venstre side. Påmeldingen åpnes ca. 20. september.
Dersom innloggingsvinduet ikke kommer opp, kan du klikke på den lille mannen (telefon) eller de tre små strekene oppe til venstre (pc). Velg "Betaling" i menyen under utøverens navn. 

Dersom det ikke kommer opp betalingsinformasjon, for eksempel hvis utøveren ikke tidligere har vært medlem i Holmen Langrenn, kan du velge "mine medlemskap" og deretter "innmelding i gruppe" og velge riktig gruppe. 

Treningsavgiften belastes online ved påmelding. 

 

Har du problemer med påmeldingen? 

Ta kontakt med info@holmenlangrenn.no for hjelp. 

Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende og det gis ikke refusjon på treningsavgiften.

 

Informasjon
Årskullene benytter grupper i Facebook for fortløpende informasjon omkring trening og arrangementer.

Kontroll
I løpet av høsten og vinteren blir det gjennomført jevnlige "opprop" i alle grupper for å kontrollere at alle som er på trening har betalt treningsavgiften.

Vi gleder oss til å se deg på trening!

 

Holmen Langrenn 2019-09-18 08:23:21

Treningsinformasjon 2019/20

Treningstider sesongen 2019/20

Der det er oppgitt sted Holmen/Eid, betyr det Holmen i høstsesongen og Eid når snøen kommer, med mindre trener eller oppmann gir annen beskjed. Følg med på kullets facebookside!

2013
Årets nye kull med førsteklassinger!
Hovedtrener: TBD
Oppmann: TBD
Oppstart: Onsdag 9. oktober
Treningstid: Onsdag 1800-1900
Treningssted: Holmen/Eid

2012
Hovedtrener: Einar Hem
Oppmann: Erik Gulbrandsen
Oppstart: Onsdag 9. oktober
Treningstid: Onsdag 1815-1915
Treningssted: Holmen/Eid

2011
Hovedtrener: Nicholas Robertson
Oppmann: Wenche Henriksen
Oppstart: Mandag 7. oktober
Treningstid: Mandag 1800-1900
                  Onsdag 1830-1930
Treningssted: Holmen/Eid
Innetrening fra høstferie til snø: Onsdag 1800-1900 (Mellom-Nes skole), med forbehold.

2010
Hovedtrener: Andreas Dolven
Oppmann: Henriette Sole-Warbo
Oppstart: Mandag 7. oktober
Treningstid: Mandag 1815-1930
                  Onsdag 1845-2000
Treningssted: Holmen/Eid
Innetrening fra høstferie til snø: Mandager 1800-1915 (Nesbru Videregående skole), sammen med 2009

2009
Hovedtrener: Kristian Ekrheim
Oppmann: Anne Cathrine Syrrist-Leite
Oppstart: Mandag 7. oktober
Treningstid: Mandag 1830-1945
                  Onsdag 1845-2000
Treningssted: Holmen/Eid
Innetrening fra høstferie til snø: Mandager 1800-1915 (Nesbru Videregående skole), sammen med 2010.

2008
Hovedtrener: Tore Glomnes
Oppmann: Liv Ingeborg Blekkerud
Oppstart: Mandag 7. oktober (+ evt. sommertrening)
Treningstid: Mandag 1915-2030
                  Tirsdag 1830-2000
                  Torsdag 1830-2000
Treningssted: Holmen/VMS (Eid)
Innetrening fra høstferie til snø: Mandager 1915-2030 (Nesbru Videregående skole), sammen med 2007 (evt dele hallen i to).

2007
Hovedtrener: Ingvild Skibbenes
Oppmann: Hege Jøldal
Oppstart: Mandag 7. oktober (+ evt. sommertrening)
Treningstid: Mandag 1915-2030
                  Tirsdag 1830-2000
                  Torsdag 1830-2000
Treningssted: Holmen/VMS (Eid)
Innetrening fra høstferie til snø: Mandager 1915-2030 (Nesbru Videregående skole), sammen med 2008 (evt dele hallen i to).

2006
Hovedtrener: TBD
Oppmann: Randi Mathismoen
Oppstart: Mandag 7. oktober (+ evt. sommertrening)
Treningstid: Mandag 1915-2030
                  Tirsdag 1830-2000
                  Torsdag 1830-2000
Treningssted: Holmen/VMS (Eid)

2005
2005 går inn i HL-gruppen og har treningssamarbeid med andre klubber. Treningstider settes utfra dette.
Hovedtrener: Petter Taranger
Oppmann: Astrid Haug Solbrekke

2004 og eldre inngår i Team Vestmarka (TVM)