Holmen Langrenn 2020-09-21 15:36:39

Treningstilbud for sesongen 2020/21

Treningstilbud for sesongen 2020/21

Informasjon om tilbud og innhold for de ulike gruppene

Felles tilbud for alle aldersgruppene er følgende;

 • Invitasjon og tilbud om å delta på familie-/treningssamling på Wadahl (egenbetaling på reise/opphold) *med forbehold om smittesituasjon
 • Klubbmesterskap, Karuselløp, Holmenrennet og Holmenkarusellen
 • Startkontingent på renn

Gruppe 7-8 år (født 2014-2013)

 • Treningsavgift: kr 1.150,-
 • Organisert trening 1 gang pr uke fra oktober t.o.m. mars (fra uke 41 til påske)
 • Treningstid 2014 er Onsdager 17:30-18:30 på Holmen/Eid
 • Treningstid 2013 er Onsdager 18:00-19:00 på Holmen/Eid
 • Lønnede ungdomstrenere
 • Refleksvest til nye

Gruppe 9-12 år (født 2012-2009)

 • Treningsavgift:  kr 2050,-
 • Organisert trening 2 ganger pr uke fra oktober t.o.m. mars
 • Treningstid 2012:
  • Mandager 1800-1900 Holmen/Eid
  • Onsdager 1830-1930 Holmen/Eid
 • Treningstid 2011:
  • Mandager 1800-1900 Holmen/Eid
  • Onsdager 1900-2000 Holmen/Eid
 • Treningstid 2010: 
  • Mandager 1900-2000 Holmen/Eid/marka
  • Onsdager 1915-2015 Holmen/Eid/marka
 • Treningstid 2009: 
  • Mandager 1900-2015 Holmen/Eid/marka
  • Onsdager 1930-2030 Holmen/Eid/marka
 • Det kan bli litt justering av tidspunktene ved trening på Eid. Følg med på kullets facebookoppdateringer.
 • Lønnede ungdomstrenere
 • Refleksvest til nye

Gruppe ungdom 13-14 år (født 2008-2007): Treningsgruppe, 3 felles-treninger pr uke

 • Treningsavgift: kr 3.225,-
 • Organisert trening fra September-April, 3 ganger per uke.
 • Treningstider: mandag 1830, onsdag 18:30 og torsdag 18:30
 • 3 ganger i uka på Holmen/VMS/Eid
 • Lønnede Ungdomstrenere
 • Tilbud om deltakelse i Sommerskiskole (egen avgift)
 • Snø/ski samling på Skei i November (egenbetaling på reise/opphold)
 • Tilbud om deltakelse Multisportkonkurranse
 • Tilbud om lån av rulleski for opplæring
 • Refleksvest til nye
 • Oppfølging på enkelte renn: Cup/UHL, Ungdoms/HalvBirken (i tillegg til foreldre i støtteapparatet)
 • Helårs rammeplan, periode og måneds plan

Gruppe ungdom 15/16 år (født 2006-2005): HL-gruppe, 3-4 felles-treninger pr uke , et samarbeid med Jardar/Jutul og BærumSK

 • Organisert trening fra sesongstart i mai til sesongavslutning i april.
 • Treningstider 2019/2020:
  • Vår. Mai -> skoleslutt juni (Mandag. Mulighet for friidrett på fredag i tillegg (inngår ikke men mulig å delta mot mindre kostnad).
  • Høst. Skolestart august -> frem til snøen kommer (Mandag, onsdag, fredag og lørdag)
  • Vinter. Fra snøen kommer og frem mot påske (Mandag, onsdag og torsdag)
 • Treningssteder:
  • Rud utendørs – Løping, rulleski, spenst, styrke (basistrening).
  • BIP hallen innendørs – Friidrett, spenst, styrke (basistrening).
  • Tanum skole – styrke, spenst (basistrening).
  • Vestmarkssetra (VMS) – Skitrening (har kunstsnø)
 • Som deltager i TVMS gir dette rett til trening på kunstsnø i tråd med TVMS sine treningstider og treningsplaner.
  • Foreldre til utøvere må påregne å måtte delta på dugnadsarbeid knyttet til snøproduksjon (kunstsnø) i perioden før det kommer tilstrekkelig med natursnø. 1-3 vakter avhengig av hvordan vinteren blir.
 • Lønnet hovedtrener og hjelpetrenere (ca 4 stykker avhengig av antall utøvere pr år)
 • Nærsamlinger barmark vår/høst, 2-3 samlinger (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Snø/skisamling november/desember, 1-2 samlinger (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Felles opplegg for alle 4 klubber på Hovedlandsrennet. Felles bosted, felles smørebod/smøreteam/smørehjelp for alle utvøvere i HL (egenbetaling på kost/reise/opphold)
 • Det vil bli arrangert enkelte sosiale sammenkomster utenfor skitreningene. Sesongen avsluttes med en samling for alle som ønsker delta. Nærmere informasjon kommer.
 • Helårs rammeplan og måneds planer hele året. Hovedtrener har ansvar for å publisere månedsplaner og treningsinformasjon på felles Facebook gruppe for utøvere og foreldre.
  • Dersom du er utøver i TVMS - Følg med på Facebook gruppe: «HL BSK/Jardar/Jutul/Holmen Langrenn»

 Som deltager i TVMS treningssamarbeidet får du i tillegg:

 • Tilbud om å kjøpe Team Vestmarkssetra (TVMS) klubbtøy (vest, buff, pannebånd)
 • Tilbud om personlig oppfølging (ekstra kostand 2.500,- pr år).
  • En av trenerene får spesielt ansvar for oppfølging av enkeltutøveren.
  • Oppfølgingen vil blant annet innebære kartlegging av mål/ambisjoner/egen utvikling, sparringspartner for treningsrelaterte spørsmål/tanker, årsplan, treningsplaner (måned/ukesplan), samt kontinuerlig oppfølging av treningsarbeidet.

 Som medlem av Holmen Langrenn får du i tillegg:

 • Tilbud om å kjøpe Holmen Langrenn klubbtøy og skiutstyr hos Bull Ski og Kajakk til rabatterte priser (klubbrabatt).
 • Tilbud om skisamling på Gålå for Holmen Langrenn i desember. Evt. opplegg for HL løpere avklares i løpet av høsten (*)
 • Tilbud om Ungdomsbirken på Lillehammer. Mulighet for felles overnatting for Holmen deltagere på skole i Lillehammer (*)
 • Tilbud om å delta på klubbmesterskap og Holmen sitt eget skirenn (*).
 • Tilbud om deltakelse i sommerskiskole og multisportkonkurranse (*)

 (*) Påmeldingsavgift/kost/reise/opphold inngår ikke.

 Junior-Team 17-19 år : Satsningsgruppe/Breddegruppe, 3 felles-treninger pr uke, Team Vestmarka

 • Organisert trening fra September-April, 3 ganger per uke.
 • Treningstider: 
 • Tilbud om vår- og sommertrening (egen avgift)
 • JuniorTrener-Team
 • Barmarksamling Høst
 • Familie-/treningssamling på Wadahl (egenbetaling på reise/opphold)
 • Startkontingent på inntil 3 ordinære langrenn i Norge
 • Karuselløp, Klubbmesterskap og Holmenkarusellen
 • Tilbud om trenerutdannelse i NSF-utdanningsrekke
 • Snø/ski samling på Skei i November (egenbetaling på reise/opphold)
 • Tilbud deltakelse Holmen Triathlon og Multisportkonkurranse
 • Treningsvest
 • Oppfølging på enkelte renn: HalvBirken ++(i tillegg til foreldre i støtteapparatet)
 • Helårs rammeplan, periode og måneds plan