Holmen Langrenn 2019-01-20 22:23:47

Fluorfri smøring

Holmen IF Langrenn ser det som særskilt viktig å tilrettelegge for skismøring som hverken skader utøvere, foreldre, smørere/smøreteam eller miljø. Holmen IF Langrenn er derfor glade for å være en av klubbene som står bak verdiplattformen som beskriver gjennomføring av Skiforbundets fluorforbud i aldersbesteme klasser.

Fluorforbudet for aldersklassene til og med 16 år er vedtatt av Norges skiforbund - og har et samlet Ski-Norge bak seg. Klubbene i Asker og Bærum ønsker å tydeliggjøre hva dette betyr for foreldre og utøvere i våre klubber. Vi skal sammen jobbe for å øke skigleden og styrke fair playprinsippet. Vår tilstedeværelse på skirenn skal preges av åpenhet og et ønske om å spre vår kunnskap og erfaring innad og mellom klubbene.

Vi vil løfte frem de enkleste og rimeligste produktene og bidra til en enkel og trygg hverdag for foresatte og utøvere. Til sammen tror vi at dette vil bidra til en sunnere idrett der flere vil være med lenger.

Retningslinjer for smøring

1. Vi smører med rimelige og fluorfrie glidvokser

2. Vi deler informasjon om smøring og prepping av ski både på og utenfor skirenn til alle

3. Vi er fornøyd når vår utøver har like gode ski som konkurrenten

4. Vi stoler på hverandre og unner løpere gode resultater uavhengig av klubbtilhørighet

5. Vi er opptatt av at det er løperen og ikke skiparken som er avgjørende for prestasjoner i skiløypa

6. Dersom en utøver blir tatt for å ha benyttet fluorholdige glidmidler under et skirenn vil styret eller ledelsen i utøverens respektive klubb ta kontakt med utøverens foresatte for en samtale

 

Last ned skiklubbenes felles verdiplattform: Verdiplattform Fluorforbudet i Asker og Bærum_2019.pdf.

Les informasjon om fluorforbudet på Skiforbundets nettside.

Les mer om fluor i langrennssporten i Budstikka og hos Tøffest uten fluor.

 

Oversikt over fluorfrie produkter per januar 2019: pdf