Endringer i sportslig ledelse

Klubben informerer om at endringer blir gjort i klubbens sportslige ledelse. Det medfører dessverre at Ida Moger fratrér sin stilling som sportslig leder. Nytilsatt i rollen er Henriette Sole-Warbo.

2023-02-17
Espen Johansen

På nyåret ble vi dessverre orientert fra Ida at hun var nødt til å trekke seg fra sin rolle som sportslig leder. Et kjedelig budskap syntes vi, med tanke på all den kraften og energien hun har tilført klubben i de månedene hun har fungert i stillingen, men samtidig så respekterer vi og har full forståelse for hennes valg. Brøken på stillingen tilsvarer omlag 25 % - og det er liten tvil om at Ida nedla langt flere timer enn hva vi kunne forvente. Det er vi svært takknemlige for. Hennes arbeid gjennom høsten og inn mot jul, har gjort at vi har kunne ta tiden til hjelp med tanke på rekruttering av en ny person inn i rollen, uten at det har påvirket vårt aktivitetsbilde.

Vi har nå vært i en prosess med tanke på nyrekruttering. Og det er med glede vi kan melde at den beste kandidaten til rollen fant vi i våre egne rekker. Nemlig i Henriette Sole-Warbo. For mange har allerede Henriette gjort seg kjent i kraft av hennes styreverv, med utvidet ansvar knyttet til våre arrangement. Dessuten har hun figurert som oppmann på flere av kullene våre - all den tid hun har 3 aktive barn i klubben. Hun har også jobbet tett opp mot Ida gjennom hele årets sesong, og har sånt sett allerede både erfart og dannet seg et godt bildet av virkeområdene, samt prioriteringer og fullmakter som følger med stillingen. Henriette tiltrér i stillingen umiddelbart - og vil med det fratré sitt styreverv. 

Først og fremst så føler jeg meg veldig heldig og beæret over i det hele tatt å bli spurt om jeg kan gå inn i rollen. Jeg gleder meg veldig mye til å fortsette klubbens gode arbeid med å spre skiglede gjennom et utstrakt fokus på samhold. Jeg er godt kjent med mange av de fantastiske ildsjelene som bidrar med deres frivillighetsarbeid for å skape gode opplevelser for barn og unge, og dette er fantastiske mennesker og ressurser som jeg ser frem til å samarbeide videre med, forteller en alltid entusiastisk Henriette.

Vi ser frem til å se klubben vokse under Henriette sin ledelse. Dette blir bra!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket