Om Holmen håndball

Holmen håndball har som mål at alle årganger skal få mulighet til å etablere lag både for gutter og jenter. Normalt skjer første etablering gjennom håndballskolen når barna går i 2.klasse. Første året er det trening av grunnleggende ferdigheter som har hovedfokus, med deltagelse i 4-6 turneringer i løpet av sesongen. Fra 4.klasse meldes lagene på i serie.


De første årene er hovedmålet utvikling av individuelle ferdigheter kombinert å utvikle regel- og spillerforståelse. De første årene spiller lagene minihåndball med 3 utespillere + keeper. Fra 5.klasse spiller barna på stor bane men med en mindre på banen, dvs 5+keeper. 

Når spillerne starter i 7.klasse (12 år) blir bommen som reduserer målhøyde fjernet og det er 6 utespillere + keeper. I tillegg blir kampene avgjørende for plassering på tabellen (ingen tabellplassering skjer før høsten ved fylte 12 år)
Alle lag hos Holmen Håndball er basert på foreldreinnsats, hvor Holmen hjelper interesserte med å komme i gang med nye lag. Normalt har hvert lag 1-2 trenere samt en oppmann.

Ved å betale medlemsavgift får hvert lag betalt alle utgifter ifb med leie av hall, håndball, drakt samt inntil 2-3 turneringer pr lag/sesong.

Breddeidrett er klubbens visjon, hvor trenerne har hovedfokus på utvikling av individuelle ferdigheter kombinert med å skape spilleglede.

Besøk gjerne vår Facebookside: https://www.facebook.com/holmenhaandballif/