Om Holmen håndball

Holmen håndball har som mål at alle årganger skal få mulighet til å etablere lag både for gutter og jenter. Normalt skjer første etablering gjennom håndballskolen når barna går i 2.klasse. Første året er det trening av grunnleggende ferdigheter som har hovedfokus, med deltagelse i 4-6 turneringer i løpet av sesongen. Fra 4.klasse meldes lagene på i kortbaneserie.

De første årene er hovedmålet utvikling av individuelle ferdigheter kombinert med å utvikle regel- og spilleforståelse. De første årene spiller lagene minihåndball med 3 utespillere + keeper. Fra 4.klasse spiller barna på såkalt kortbane (2/3 bane) men med en mindre på banen, dvs 4+keeper. 

Når spillerne starter i 6.klasse (11 år) spiller de på full bane, men med noen tilpassede regler for å sikre mestring hos alle barna. 

Alle lag hos Holmen Håndball er basert på foreldreinnsats, hvor Holmen hjelper interesserte med å komme i gang med nye lag. Normalt har hvert lag 1-2 trenere samt en oppmann.
Ved å betale medlemsavgift får hvert lag betalt alle utgifter ifb med leie av hall, håndball, drakt samt inntil 2-3 turneringer pr lag/sesong.

Breddeidrett er klubbens visjon, hvor trenerne har hovedfokus på utvikling av individuelle ferdigheter kombinert med å skape spilleglede.

Besøk gjerne vår Facebookside: https://www.facebook.com/holmenhaandballif/