Og vi vender tilbake til løypa!

Aktivitetsstansen opphører fra og med onsdag 13.januar. Dette i kjølvannet av at det i dag ble vedtatt ny forskrift om smitteverntiltak for å forebygge av koronasmitte av Formannskapet i Asker kommune.

2021-01-12
Espen Johansen

Det som skiller dagens vedtatte forskrift, fra den tidligere - er at den i større grad innretter seg etter nasjonale bestemmelser og retningslinjer. Så også med hensyn til idretten. Ytterligere innskjerpinger lokalt kan stadig forekomme i fremtiden, dersom smittetrykket tilsier at dette er nødvendig.

For vår del er det gledelig at stansen av treningsaktiviteter ble av det kortvarige slaget denne gangen. Aktivitetsstansen har medført debatt, og idrettsbevegelsen har gjennom helgen kommunisert inn mot kommunen i håp om å gjøre den organiserte treningsarenaen tilgjengelig igjen. Dermed er vi tilbake i løypa igjen fra og med onsdag 13.januar. Vi understreker at det stadig skal trenes kontaktløst med avstand - i henhold til nasjonal veileder for smittevern idrett:

  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, minst én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 19. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.

Aktiviteter

26.10.2020
Innmelding i Langrennsgruppa (NYE MEDLEMMER)

00:00 - 23:55

Holmen Langrenn