nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Grasrotandelen.jpg

KSA: Oppdatering fra spillerstallen

Laget som gledet seg til å ta fatt på nye utfordringer i 2020, etter deres opprykk i 2019 lever så definitivt i beste velgående. Dette på tross av at seniorfotballen over det ganske land ble hardt rammet av skjerpede sosiale omstendigheter da korona ble en del av dagligtalen til landets innbyggere. I 2021 satser vi også på at seniorfotball vekkes til liv - og våre jenter er mer enn klare!

2021-01-20
Christoffer Brusnes

I skrivende stund er 28 spillere bekreftet for spill i den røde drakten i sesongen som venter. De aller fleste kan man etterhvert kalle veletablerte etter flere sesonger i aldersbestemte klasser i klubben, før de i 2019 tok fatt på sin første sesong med seniorfotball. Blant de 28 er det 18 som følger lagets aktiviteter på fast basis. De øvrige 10 er studenter - og slutter seg følgelig til laget og treningsgruppen i ferier og ved øvrige naturlige opphold i deres studier. Et eksempel på dette er den ferske signeringen Ida Elise Hjelle, som deler av året befinner seg i Chicago for studier og universitetsfotball.

Nye "gamle" fjes
Veldig gledelig er det at spillere som av ulike årsaker tidligere valgte å ta seg en pause fra fotballaktiviteten, har funnet tilbake til fotballgleden og sluttet seg til troppen. I løpet av høsten vendte eksempelvis Mia Armstrong Solli og Ida Henriette Thrane tilbake, etter deres respektive fotballopphold på henholdsvis ett- og to år. Dette er for oss bekreftelser på at vi lykkes med det som er en del av vår misjon; at spillere skal kunne ha et fotballtilbud som gir mening utover tiden de går på videregående skole. Og om man på et tidspunkt mister gleden eller iveren for fotballspillet og velger således å ta en pause, så er man alltid velkommen tilbake til vår klubb.

EgenrekrutteringJune-Maria.jpgEgenrekrutterte juniorer av året - Maria Elío Ambjørndalen t.v. og June Skedsmo Bryn t.h.

Sakte, men sikkert har man klart å øke rekrutteringen til klubben på jentesiden. Dette starter med de aller yngste hvert år gjennom klubbens Micro-tilbud. Disse spillerne skal stimuleres og motiveres til videre utvikling gjennom barneårene - før de går over i ungdomsfotballen i en alder av 13. I løpet av de seneste 5 årene har vi lykkes med å gå fra å ha J.16 som vårt eldste lag, til i 2021, ikke bare stille med et A-lag - men også med et J.17- og J.19-lag i seriespill. Båndene mellom A-lag og J.19-gruppen er sterke og samarbeidet er godt. Håpet er at det år for år vil være flere og flere spillere som rekrutteres opp til A-laget fra egen junioravdeling. I løpet av høsten 2020 ble June Skedsmo Bryn og Maria Elío Ambjørndalen tatt opp på permanent basis til A-laget. Dette er gode eksempler på spillere som har vist enorm treningsiver gjennom mange år - og som lojalt har latt seg ivareta av klubbens spillerutviklingsmodell som har bidratt til deres gode sportslige utvikling. Utover June og Maria er det flere spillere fra J.19-gruppen som banker på døren - og planverk for hospitering i sesongen som kommer er allerede definert for disse spillerne. Nå venter vi bare på en bedring i koronaomstendighetene som vil gjøre at de aktuelle spillerne skal få anledning til å prøve seg i trening på et høyere nivå.

Vi gleder oss til sesong
Vi planlegger og trener (i henhold til nasjonale retningslinjer) som at vi skal spille vår første seriekamp i 3.divisjon, 6.april. Naturligvis er man forberedt på at koronaomstendighetene kan medføre ytterligere forsinkelser og endringer i den tentative sesongplanen. Noe vi allerede har erfart i 2021, da årets første treningskamp som skulle vært spilt på søndag mot Asker er utsatt på ubestemt tid.