Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Akademiligaen

7 klubber har gått sammen og laget et akademiligakonsept. Disse klubbene er Ready, Ullern, Heming, Røa, Snarøya og Holmen. I tillegg er Lyn med på G12 Akademiserie. Kravet til deltakelse på G12 er at alle klubbene har to lag på to nivåer. 

Alle klubbene er enige om følgende:

Intensjon
Et tiltak for nivåtilpassede, jevnbyrdige kamper til årskullets ivrigste spillere i klubbene - både til de beste og de nest beste.

Kampformat og regler
Utgangspunktet er 9v9 på ca 64x40 meter på 7ermål. Foruten fri igangsetting fra keeper, er det regler som i elleverfotball.

Det er helt i orden om begge lag ønsker å gjennomføre en gitt kamp i et annet kampformat. Men ett lag skal ikke presse det gjennom.

Dommere
Det er OK med oppegående foreldre som dommere. Hjemmelag stiller med dommer.

Kampavvikling
Det er naturlig at hjemmelag så god tid som mulig før runden, tar kontakt med bortelag og foreslår kamptid(er).

Utgangspunktet er å spille søndag ettermiddag/kvelder (1800), men banekapasitet o.l. må ihensyntas.

Dersom den ene klubben ikke kan stille oppsatt dato, skal den andre vise fleksibilitet.

Hver runde skal det spilles både nivå 1 og nivå 2-kamper. Om de spilles samtidig eller på ulikt klokkeslett avtales internt. Om ønskelig er man hjertelig velkommen til å dele inn i flere enn to nivåer, og spille for eksempel tre kamper i stedet.

Jevnbyrdighet
Det er viktig at vi har en ærlig og åpen dialog om våre lag og spilleres nivåer, slik at det kan gjøres noen tilpasninger i kamptropper og disponeringer. Det er ønskelig med flest mulig 3-3-kamper, færrest mulig 10-0.

Spillestil og coaching
Det er ulike veier man velger mot sine utviklingsmål for spillerne, men det forventes av alle klubber å ha et bevisst spill, og en bevisst metode for best mulig opplæring av spillerne. Det er helt fri presshøyde, helt fritt spill osv,, men måk og mæl (dvs et spark ut fra farlig sone) er ganske enkelt ikke akseptert. Utvikling på lang sikt skal settes veldig langt foran resultat på kort sikt.

Foreldre
Lagenes trenere oppholder seg på samme langside, foreldre og publikum på motsatt side. Det forventes at foreldre IKKE coacher spillerne fra sidelinjen, og hver klubb forventes å jobbe aktivt for en god foreldrekultur på denne fronten.

Holmenakademiet

Meny

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Unisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png