Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Publikumsregistrering med bruk av QR-kode

Fra og med førstkommende mandag 31.august endrer vi rutinene for registrering av publikum ved klubbens fotballkamper på Holmen Idrettspark. Dette for å forenkle forutsetningene for eventuell god og effektiv smittesporing.

2020-08-28
Espen Johansen

Tross at vi nå forenkler rutinen ved publikumsregistrering noe - er det svært viktig å poengtere at dette ikke erstatter behovet for kampvert på alle våre kamper. Kampverten skal være tilstede for å forsikre at alle publikummere klarer å registrere seg - og bistå ved behov, eventuelt også registrere manuelt. 

Selve QR-koden vil henges opp på flere strategiske steder på vårt anlegg, altså ved de naturlige inngangene til våre kamparenaer, samt kioskbygget. Se bildekarusellen nederst, eller last ned PDF-dokumentet for ytterligere beskrivelser av hvordan vi skal anvende dette systemet, for å sikre trygg og smittevernsvennlige kamparrangementer. Legg også merke til oversiktsbildet av Holmen Idrettspark - der det er tydelig anvist hvor publikum skal plasseres under kamp.

En enkel innføring i bruk av registreringssystemet følger av filmen under:

Asker%20kommune%20-%20Koronavett%20-%20Banner.jpg

NFF%20Koronavett%20Banner.jpg

HIF%20-%20Interne%20tillegg%20-%20Banner.jpg

Treningstips%20-%20Lag.png

Egentreningstips.png

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Unisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png