Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Nytt fra fotballfronten

Nye spilleberettigede:

R. Heggum (ex Slemmestad) fra 6/4-1951
O. Brandvold (ex Reidulf) fra 6/4-1951

2018-04-08
Bjarne Olsen

Artikkelen ble første gang trykket i medlemsbladet til Holmen IF, HOLMEN Posten - nr.2 utgitt i april 1951, skrevet av daværende fotballoppmann og senere redaktør, Bjarne Olsen.

 

Holmenposten%20April%201951.jpg


 
 
 

 

Fotballmøte:
Mandag 9.april holdt fotballgruppen møte på Holmen skole. Frammøtet var meget godt, det hadde i alt møtt fram ca. 100 med stort og smått.

For de minste begynte møtet kl. 18. Det var her møtt fram 35 stykker, hvorav 20 ble kortført som småguttespillere. Det var utlodning av bløtkake, men ellers var det nok tegnefilmene som var høydepunktet.

Kl. 19.30 var det de eldres tur. Her møtte i alt 65, og av dem ble 37 kortført som fotballspillere, hvorav 16 på guttelaget, resten på A- og B-lag. Som en ser av kortføringen, er det seniorspillere det skorter på. Men det er selvsagt meget bra at vi har fått ungdommen med oss. Også her var det utlodning av bløtkake, og i alt innbragte utlodningen et nettooverskudd på vel 40 kroner, som kommer vel med i den ellers så slunkne fotballkassa.

Så var det film. Her viste filmsjefen i Holmen, Sinding, oss film fra ishockeyguttas tur til Sverige, videre fra treningen i Skuibakken, klubbmesterskapet på ski, gubberennet og til slutt et par tegnefilmer. Sinding skal ha mange takk for framvisningen.

Banespørsmålet vakte som ventet en del diskusjon, men det ble etter forslag utsatt til neste møte. Deretter var det musikalsk underholdning av Gunnar Østhaug og Reidar Bjørnrud, henholdsvis med trekkspill og gitar. Særlig stor applaus fikk Gunnar for sin hardingfelemusikk på trekkspill.

Under diverse var det oppført en del saker:

1. Oppmannen opplyste at i år er legeundersøkelsen obligatorisk, så alle som ikke har gyldig legekort må ha det i orden før sesongen begynner.

2. Det var reist forslag om at flest mulig av spillerne kjøper sin drakt selv. Her ble det igjen en del diskusjon, men oppmannen påpekte at det var på helt frivillig basis, og forslaget var framkommet for å avlaste kassa.

3. Oppmannen refererte et skriv fra N.F.F. ang. assuranse av fotballag. Her kunne man intet gjøre, da man ikke har penger til polisen.

4. En del diskusjon vakte også spørsmålet om vasking av draktene, men da det ikke kom noe positivt ut av det, ble det utsatt til neste møte å finne en løsning på problemet.

5. Under forslag til å skaffe fotballgruppen inntekter ble det besluttet å utlodde en ryggsekk blant medlemmene.

6. Oppmannen påpekte at frammøtet til gymnastikken var for dårlig når det gjelder seniorer, og han håpet at dette rettet seg.

Møtet ble avsluttet med musikk av Gunnar og Reidar.

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png