Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Endrede retningslinjer for aktivitet i Viken fra tirsdag 16.mars

Som en konsekvens av det stadig økende smittetrykket i østlandsregionen - orienterte i kveld helseminister Bent Høie at man skjerper smittevernstiltakene i samtlige av de 51 kommunene i Viken. Innskjerpingen justeres fra midnatt til det såkalte tiltaksnivå A. Det er gitt idretten et unntak fra bestemmelsene i tiltaksnivå A. Aktivitet kan stadig gjennomføres utendørs for barn og unge, men forutsetter maksimalt 10 personer pr. gruppe - og at det er avstandsregulert trening. 

2021-03-15
Robin Ødegaard

Holmen Idrettsforening slutter seg naturligvis til bestemmelsene med umiddelbar virkning. Det vil gjennom morgendagen - tirsdag 16.mars kommuniseres ytterligere med trenere og lagledere for å sikre og muliggjøre aktivitet som er i tråd med bestemmelsene som nå trér i kraft.

Forutsetninger for videre aktivitet:

  • Faste grupper på 10 personer
  • Deltakerne må være under 20 år
  • Deltakerne må være hjemmehørende i Asker kommune
  • Aktiviteten må foregå utendørs
  • Aktiviteten skal foregå på et slikt vis, at det muliggjøres å opprettholde 2 meters avstand under hele økten

Vi reduserer tildelt treningstid på Holmen idrettspark med 15 minutter. Dette for å sikre forsvarlig inn- og utslusing av brukerne av treningstilbudet, samt at våre trenere skal få tid til å sette opp de aktuelle treningsøvelsene i forkant av at spillerne møter. Det vil si man møter til oppsatt tid fra trener/klubb - og man forlater anlegget umiddelbart i etterkant av 75 minutters trening. Dagens endringer er foreløpig satt til å vare t.o.m. 11.april.

Det forelå allerede i forkant av dagens innskjerpninger en forventning om at endrede retningslinjer kunne forekomme på lokalt nivå i etterkant av morgendagens møte i formannskapet. Dersom det i etterkant av møtet i formannskapet besluttes ytterligere innskjerpinger vil dette naturligvis kommuniseres til våre treningsgrupper.

Mer informasjon om tiltakene som er besluttet for Viken - finner dere her

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Bwell.jpgUnisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png