Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Medlemsmøte i fotballgruppen - 24.mars - 19:00

OPPDATERT MED SAKSLISTE M/DOKUMENTER - 10.03.2021
Fotballstyret inviterer til digitalt medlemsmøte dagen før klubbens årsmøte. I lys av stadig endringer i retningslinjene hva korona angår - er det besluttet først som sist at vi gjennomfører medlemsmøtet digitalt i år. For å muliggjøre gjennomføring ber vi om at påmelding sendes til møtet sendes til fotballstyret@holmenif.no senest 17.mars.  

2021-03-02
Christoffer Brusnes

Medlemsmøtet er å regne som en uformell møteplass der blant annet valg av styremedlemmer til fotballgruppen gjennomføres og blir foretatt. Utover dette presenteres undergruppens årsregnskap og budsjettforslag, som formelt sett foreslås til idrettsforeningens årsmøte. Fotballstyret åpner hvert år for innkommende saker av fotballgruppens anliggende til behandling. Innkommende saker og forslag av en slik art bes meldt inn senest 17.mars.

Agenda:

  1. Behandling av undergruppens regnskap
  2. Behandling av foreslått budsjett til klubbens årsmøte 25.mars - herunder fastsettelse av treningsavgifter
  3. Behandling av innkomne saker
  4. Valg av styremedlemmer; - leder - nestleder - styremedlemmer

Påmelding sendes til fotballstyret@holmenif.no - påmeldingsfrist 17.mars. Link til den digitale plattformen blir distribuert til den mailadressen som er anvendt ved påmelding 15 minutter i forkant av møtets start. 

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Bwell.jpgUnisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png