Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Roger Eidstad klar for ny sesong som barnefotballsjef

På medlemsmøtet for snart to år siden trådte Roger Eidstad ut av fotballstyret, etter årelang tjeneste som styremedlem. Den gang trakk han seg selv ut, for at tid skulle frigjøres til økt tilstedeværelse på det som ligger hans hjertet nærmest - fotballbanen. 

2021-01-18
Christoffer Brusnes

2020 bød på utfordringer - men det frigjorde også tid til å se på hvordan man kan optimalisere organisasjonsstrukturen i fotballgruppen. En arbeidsgruppe bestående av klubbens mest sentrale personer i spillerutviklingsøyemed ble nedfelt, med det formålet om utover sportsplanen å tydeliggjøre de viktigste læringsmomentene i fotballaktiviteten. Arbeidsgruppen ble ledet av sportssjef Robin Ødegaard, blant annet med Roger som en naturlig bidragsyter. Resultatet av arbeidet er en ny og lettfattelig fagplan for barnefotballen. Fagplanen skal etter planen presenteres for de aktuelle trenere i alderssegmentene i mars. I forlengelsen av dette arbeidet falt det seg helt naturlig at Roger på ny tar fatt på en sesong med et ekstra øye, og oppfølgingsansvar overfor barnefotballsatsingen. Nå i 2021 med et helt nytt virkemiddel i sin verktøykasse - nemlig fagplanen. For å understreke rollens funksjon, så står den i stil til motivet til Roger ved å tré ut av styret i 2019 - den skal utøves på feltet! Det være seg hovedsaklig i veilederform for våre mange dyktige trenere, som observatør for å påse at sports- og fagplanen blir etterlevd eller som sparringspartner sportslig for trenerne.

- Jeg vet godt hvilken fantastisk innsats som blir lagt ned av et stort antall engasjerte foreldre i barnefotballen, og gleder meg virkelig til å bistå foreldretrenerne med å skape fotballglede, mestring og utvikling i tråd med klubbens fagplan, kommenterer Roger selv.

Avslutningsvis så må klubben understreke at Roger er et uvurderlig medlem av Holmen-familien. Som far til egne barn, som stadig spiller fotball i klubben. Som trener – hvor han gjennom fjoråret var sentral i trenerroller hovedsakelig for intet mindre enn MSA, KSA og J.19. Den kombinasjonen av treneroppdrag utgjorde på det mest hektiske ikke mindre en 9 ukentlige treningsaktiviteter – og gjennom høsten ukentlig kampledelse for J.19. Aller viktigst er jo personen, som med sitt inkluderende vesen og høye fagkompetanse yter stor respekt blant medtrenere og spillere i klubben.    

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png