Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Endring i retningslinjer for fotballaktivitet

Med inngangen til et nytt år håpet vel alle at vi skulle bevege oss over i et nytt kapittel i retning av mer normale sosiale forhold. Regjeringens pressekonferanse søndag 3.januar var en påminnelse for oss om at viruset hverken spør, eller bryr seg om hvilken dato vi skriver. Derfor har vi ikke noe annet valg enn å ta et steg tilbake med hensyn til formen på den treningsaktiviteten vi fører.

2021-01-04
Robin Ødegaard

I all hovedsak er vi tvunget i første omgang frem til og med 18.januar å trene med 1 meters avstand igjen. Dette fremgår av den seneste oppdateringen av NFF sin koronahåndbok. De nåværende koronavettregler som skal følges er:

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Alltid minst en meters avstand i og utenfor aktivitet
 4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer
 5. Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet
 6. Det er ikke tillat med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 7. Innendørsaktivitet gjennomføres ikke
 8. En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere

Trening på Holmen kunstgress
Administrasjonen brukte store deler av gårsdagen på å planlegge og tilrettelegge for at aktivitet skal kunne gjennomføres i henhold til nåværende koronavettregler. Det må eksempelvis hensyntas at nå sammenlignet med i våres, disponerer vi kun én fotballbane. Derfor for å hensynta smittevernet er det besluttet at samtlige treninger skal avsluttes 15 minutter tidligere - enn hva som i utgangspunktet er definert som lagenes treningstid. Hvert lag møter til trening på det tidspunktet som er satt som starttid for lagets trening. Dette for å sikre et naturlig opphold mellom lagenes treningstider, som igjen vil gi oss naturlig rom for inn- og utslusing av spillere til banen. Dermed er det ekstra viktig at spillerne forlater baneområdet når treningen avsluttes for å redusere antallet mennesker som befinner seg på banearealet til samme tid.

Samtlige hovedtrenere til lagene som har treningstid på Holmen kunstgress ble i går kveld hasteinnkalt til et digitalt trenerforum der de ble orientert om endringene i forutsetningene for fotballaktivitet på Holmen kunstgress. Hovedtrekkene fra forumet var følgende:

 • I Holmen IF ønsker vi å tilby trening i den utstrekning det tillates av hensyn til våre medlemmers mentale helse
 • Det er frivillig å delta på trening hos Holmen IF
 • Det er klubben gjennom administrasjonen og trenere som er ansvarlig for at smittevernet er ivaretatt gjennom treningsaktivitet
 • Hver trening kortes ned til 75 minutter inntil videre
 • Digital øvelsesbank med relevante treningsaktiviteter i henhold til gjeldende koronavettregler distribueres til trenerne
 • Hovedtrenere sikrer forankring av gjeldende retningslinjer innad i sitt lag - det være seg medtrenere, spillere og foresatte

De endrede forutsetningene for treningsaktivtet er gjeldende inntil annet blir kommunisert fra klubben sentralt. Spørsmål, råd og veiledning kan rettes til sportssjef Robin Ødegaard (robin@holmenif.no - 932 06 112) og bredde- og jentefotballsjef Christoffer Brusnes (christoffer@holmenif.no - 478 13 867). 

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

Unisport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png