Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Klubbkort

Klubbkort.jpg

Medlemsmøte unnagjort

Medlemsmøte ble unnagjort torsdag 21.mars. Foruten fotballstyrets medlemmer, klubbens ansatte og valgkomiteen - møtte 4 engasjerte klubbmedlemmer. Gjennom møtet ble en fremleggelse av aktiviteten 2018 lagt frem, så vel som regnskapet og budsjettforslag.  

2019-03-25
Espen Johansen

Daglig leder Espen Johansen presenterte aktivitetsåret 2018 som blant annet har inneholdt sertifisering som Kvalitetsklubb - nivå 1, nytt dekke på vår eldste kunstgressbane, turneringer og fotballskoler og selvsagt den daglige aktiviteten som følger oss året rundt på Holmen Idrettspark.

Nestleder Nina Skjærmoen presenterte regnskapet, fremla budsjettforslaget og forslag til treningsavgifter 2019. Det kom ingen innsigelser på budsjettforslaget - som senere på kvelden ble vedtatt på Idrettsforeningens årsmøte. Hva forslaget til treningsavgifter angikk ble det besluttet at fotballstyret skulle presentere et nytt forslag for Gutter 12' (født 2007). Gutter 12' har i år et utvidet tilbud med anledning til flere aktiviteter enn tidligere, samt eksterne trenerløsninger. I og med at dette er nytt av året 2019, har det vært utfordrende å finne en korrekt avgift da tilbudet skiller seg fra tidligere år på alderstrinnet. Treningsavgifter besluttet på Idrettsforeningens årsmøte ser ut som følger:

Kjønn Alder 2019 2018
G./J. 7 kr. 1.200 kr. 1.275
G./J. 8-10 kr. 2.500 kr. 2.500
G./J. 11 kr. 3.500 kr. 3.700
J. 12 kr. 3.500 kr. 3.700
G. 12 Ikke besluttet kr. 3.700
       
G. 13-1 kr. 6.825 kr. 6.825
G. 13-2 kr. 5.300 kr. 6.000
G. 14-1 kr. 6.825 kr. 6.825
G. 14-2 kr. 6.000 kr. 6.000
G. 14-3 kr. 5.300 kr. 5.300
G. 15-1 kr. 6.825 kr. 6.825
G. 15-2 kr. 6.000 kr. 6.000
G. 15-3 kr. 5.300 kr. 5.300
G. 16-1 kr. 6.825 kr. 6.825
G. 16-2 kr. 6.000 kr. 6.825
G. 16-3 kr. 5.300 kr. 5.300
G. 19-1 kr. 6.825 kr. 6.825
       
J. 13 kr. 4.500  kr. 5.550
J. 14-1 kr. 5.500 kr. 5.700
J. 14-2 kr. 5.000 kr. 5.000
J 15 kr. 5.700 kr. 5.700
J 19 kr. 5.700 kr. 5.700
J Sr. kr. 5.700 kr. 5.700

I 2018 gikk man vekk fra dugnad. Stadig vil den være slik at dersom man ønsker å jobbe dugnad, for å subsidiere egen avgift så tilbyr klubben løsninger gjennom vår samarbeidspartner Explendo.

Fotballstyret 2019:
Etter 5 år i fotballstyret - og 3 av de som leder, så trekker Thomas Haave seg fra sitt verv. Thomas, ble senere på kvelden på Idrettsforeningen årsmøte valgt som ny styreleder i hovedforeningen. Han erstatter her mangeårige leder og tidligere fotballformann Kåre Møllerhagen. For å bevare kontinuiteten i fotballen sitt styre, ble Nina Skjærmoen valgt som midlertidig (etter eget ønske) styreleder. Vårt lengstsittende styremedlem Roger Eidstad, trekker seg også ut av fotballstyret etter 6 år. Med disse annonserte endringene har valgkomiteen hatt en stor jobb med å finne og innstille nye kandidater til fotballstyret. Det er blitt gjort en god jobb og henholdsvis Morten Thorsrud og Kristoffer Staver ble valgt inn i fotballstyret. Morten har to aktive barn i klubben, henholdsvis på G.16 og J.14. Kristoffer har også to aktive barn i klubben som spiller på J.10 og G.9.

Funksjon Navn  
Leder Nina Skjærmoen 6 år
Medlem Sverre Bølset  2 år
Medlem Henning Grøstad 1 år
Medlem Kathrine Hovland 1 år
Medlem Morten Thorsrud Ny
Medlem Kristoffer Staver Ny

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

G-sport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png