Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Klubbkort

Klubbkort.jpg

Endelig rehabilitering av kunstgressbanen

På den eldste av våre to kunstgressbaner skal banedekket endelig rehabiliteres. Banen er som kjent 12 år gammel – og ved ferdigstilling tilbake i 2006 ble det skapt en forventing om rehabilitering omkring 2016, altså da kunstgressdekket var 10 år gammelt.

2018-07-22
Espen Johansen

Først godt ute i andre ekstraomgang er vi endelig der at rehabiliteringen kan finne sted. Årsaken til forsinkelser i prosessen er knyttet til det som blant idrettsklubbene, kommunen og idrettsrådet er blitt kjent som «eie/leie-saken». Tidligere i år kom man til en enighet som tilsa at klubbene etter ønske kunne overta eierskapet til selve spilleflaten på de kommunale anleggene. Med det blant annet til hensikt at det ville gi et driftstilskudd pr. bane klubbene driftet. Klubben har gjennom hele denne prosessen vært svært delaktig i utviklingen av en fornuftig driftsmodell med hensyn til utskiftning av banedekker og økonomien knyttet til det – så vel som driften som sådan. Idrettsforeningens daglige leder Magnus Nielsen har gjennom hele prosessen sittet i en prosjektgruppe på bestilling av Asker Idrettsråd for å fremstille en så rettferdig modell som overhode mulig, som klubbene kunne stille seg bak i deres samtaler med kommunen.

Med en den gang forestående fotballferie, er det blitt jobbet hardt for at rehabilitering skulle kunne finne sted i allerede i 2018. Klubben har bevisst valgt å ikke offentliggjøre rehabiliteringen på et tidligere tidspunkt, grunnet at den ovennevnte prosess strakk seg et godt stykke inn i 2018. Heldigvis så har vi hatt en kommune som velvillig har spilt på lag helt siden overtakelsen av spilleflaten – og som også bekoster rehabiliteringen. Derfor kan vi ved oppstart høstsesong ønske alle medlemmer og brukere velkommen til en splitter ny spilleflate som gir enda bedre spilleforhold for alle de aktive. Som en del av rehabiliteringen så vil vi også få nye sikkerhetssoner, gjerder og tilknyttede flater som kan anvendes som snødeponi underveis i vinterdriften. Med årets vinter i friskt minne, så vil det være svært kjærkomment.

Vi gleder oss til de første fotballene ruller på vårt nye toppmoderne kunstgress til høstsesongen.

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

G-sport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png