Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Klubbkort

Klubbkort.jpg

Holmen IF Fotball har inngått en avtale om klubbsamarbeid med Vålerenga Fotball Elite.

Klubben har inngått et samarbeid med Vålerenga med hensikt om å øke kompetansen blant klubbens trenere, og med ønske om et enda bedre tilbud for klubbens spillere.

2018-06-18
Redaksjonen

Sentralt i avtalen er kompetanseutvikling for våre trenere, der samarbeidet vil omfatte skreddersydde tiltak hvor Holmen vil dra nytte av Vålerengas brede kompetanse på spiller-, trener- og klubbutvikling. Samtidig vil avtalen gi talentfulle spillere i klubben muligheter til å hospitere med Vålerenga på utvalgte tiltak både på trening og i kamp.

- Vi har gjennom flere samtaler og møter med Vålerenga fått tillit til at Vålerengas oppriktige hensikt med denne avtalen er å inngå et reelt samarbeid hvor begge parter får noe igjen for samarbeidet, sier daglig leder i Holmen IF Fotball, Espen Johansen.

-Som en utviklingsklubb ligger det i vår natur et ønske om kontinuerlig utvikling for både spillere og trenere, og vi har stor tro på at denne avtalen er nok et skritt i riktig retning.

Samarbeidet og kompetansehevingen vil omfatte våre trenere på både gutte- og jentesiden, mens avtalen på spillersiden gjelder for spillere i guttefotballen i og med at Vålerenga Fotball Elite ikke omfatter jentesiden i klubben. Vi er imidlertid åpne for å inngå tilsvarende samarbeid på jentesiden dersom muligheten til det oppstår. 

Gjennom den gode dialogen med trenerutvikler i Vålerenga, Roy Arne Berg - er det allerede konkretisert rammer for oppfølging og utviklingstiltak som vil bli gjennomført både her hjemme på eget anlegg, samt på Vålerenga sine flotte fasiliteter på Intility Arena. Ytterligere informasjon knyttet til utviklingstiltakene vil komme på våre hjemmesider i fremtiden.

Spørsmål knyttet til klubbsamarbeidet kan rettes til elitefotballsjef Simen Moe på telefon 484 05 647 eller daglig leder Espen Johansen på telefon 984 08 093.

 

| Vålerenga IF | - Får et av landets beste utviklingsmiljøer som referanse

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

G-sport.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png